Meny

6,9 millioner innbyggere i Norge i 2060

Foto: Scanpix.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høy innvandring, lengre levetid og flere fødsler vil trolig medføre at folketallet i Norge øker sterkt de neste 50 årene.

Fakta
* Folketallet i Norge på 4,7 millioner nå vil trolig passere 5 millioner i 2012 og ligge et sted mellom 5,3 og 8,5 millioner i 2060.
* I 2060 vil innvandrerbefolkningen utgjøre 26 prosent av befolkningen, mot 10 prosent i dag.
* Langt de fleste innvandrere vil komme til Norge for å jobbe og majoriteten kommer fra europeiske land.
* Uten innvandrerne vil fraflyttingsproblemene i norske kommuner bli svært store.
* Antall personer 67 år og eldre vil etter hvert vokse raskt, fra 614 000 i 2008 til om lag 1,6 millioner i 2060.
* Forventet levealder for nyfødte i 2007 var 78,2 år for menn og 82,7 for kvinner. Det vil trolig øke til mellom 84,0 og 87,9 år for menn og mellom 87,7 og 92,7 for kvinner i 2060. (©NTB)

Det ble i 2007 satt ny innvandringsrekord i Norge med en nettoinnvandring på 40.000. Det er 16.000 høyere enn året før, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Flere enn seks av ti av innvandrerne som kom, kom fra medlemsland i EU. Langt de fleste kom for å jobbe og majoriteten bosetter seg i Oslo, Akershus og Rogaland.

Fortsatt høy innvandring regnes av SSB som den viktigste grunnen til at folketallet i Norge vil øke fram mot 2060. Det er forventet en økning i innvandrerbefolkningen fra 460.000 i dag til mellom 1,1 og 2,6 millioner i 2060. Med et mellomanslag på 1,8 millioner vil innvandrere utgjøre mellom 26 prosent av det samlede folketallet, som er ventet å stige til rundt 6,9 millioner i 2060.

Når topp i 2009

Det er stor usikkerhet i framskrivingene av folketallet, spesielt om størrelsen på innvandringen. Dette er tall som har endret seg mye over tid, og innvandringen har økt spesielt sterkt den siste tiden som en følge av EU-utvidelsene. Polen er i en særklasse med 14.000 innvandringer til Norge i fjor, mens Sverige og Tyskland følger med henholdsvis 4.300 og 3.600 innvandringer.

SSB tror utviklingen vil nå en topp allerede neste år, og at innvandringen fra EU, EØS- og EFTA-land gradvis vil avta til konstante nivåer fra og med 2040.

Innvandringen fra land utenom EU har vært relativt stabil de senere årene. I SSBs framskrivinger er det forventet at nettoinnvandringen vil være konstant fra og med 2010, omtrent på samme nivå som i dag.

Dermed vil innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra europeiske land, Oseania og Nord-Amerika øke fra dagens 210.000 til rundt 890.000 i 2060. Dagens 250.000 personer som har bakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika vil øke til omtrent det samme.

Redder utkantkommuner

Den høye innvandringen kan bli redningen for mange utkantkommuner som allerede nå sliter med fraflytting. Tall fra 2007 viser at flytting innenlands foregår grovt sett fra Vestlandet og Nord-Norge til kommuner innenfor en avstand på 100 km fra Oslo eller kommunene rundt Stavanger, Bergen og Ålesund. Men 117 av fraflyttingskommunene hadde en innvandring fra utlandet som mer enn kompenserte for flyttetapet. Dette er for det meste utkantkommuner i Sør-Norge, men også en del store eller regionalt viktige kommuner som Bærum, Asker, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bodø, Tromsø og Alta.

For 150 andre kommuner var innvandringen ikke stor nok til å dekke opp det innenlandske flyttetapet. Det gjaldt det meste av landet nord for Trondheimsfjorden, samt store deler av fjell- og fjordstrøkene i Sør-Norge.

Med den antatte innvandringen fra SSB ventes folketallet i framtiden å synke i 150 kommuner. Uten innvandring ville rundt 280 kommuner slite med fraflytting.

Eldreboom

I tillegg til innvandring vil noe av befolkningsveksten i Norge skyldes en stor økning i antall eldre. Store fødselskull fra etterkrigstiden går over i pensjonistenes rekker og økt levealder vil føre til en dobling av personer over 67 år fram mot 2060.

I tillegg er det medregnet et noe høyere fruktbarhetsnivå, på 1,85 barn per kvinne. De siste 20 årene har det blitt født 1,8-1,9 barn per kvinne i Norge, med unntak av et par år. Det er høyere enn for EU, men lavere enn det som er nødvendig for reproduksjonsnivå, som er 2,06 barn per kvinne. (©NTB)

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus