- Norge kan lære av Bergen

<p>Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bergen har som eneste sted i Norge opprettet tjenesten psykiatrisk ambulanse. Tilbudet bør utvides til hele landet, mener Frp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er saken

Daglig rykker politiet ut og håndterer syke mennesker med makt. Når den syke ikke er farlig kan det være brudd på menneskerettighetene, mener menneskerettighetsekspert Gro Hillestad Thune.

Hillestad Thune mener det kun unntaksvis bør være behov for politiets hjelp.

Seniorrådgiver i Politidirektoratet, Asbjørn Gran, bekrefter overfor ABC Nyheter at det er i de tilfellene der pasienten regnes som farlig for seg selv eller andre at politiet kan kalles inn for assistanse. Likevel sier han at antallet slike saker som politiet involveres i har sammenheng med kapasitet i helsevesenet.

Det finnes ingen nasjonal statistikk for hvor ofte politiet er involvert i transport av psykiatriske pasienter, men ifølge Arne Erik Hennum, politioverbetjent ved Oslo politidistrikt, håndterte politiet i Oslo alene omlag 1000 slike saker fra 2005 til 2007.

I et brev fra Politidirektoratet til Justisdepartementet fra 2006, skrev daværende assisterende politidirektør, Odd Berner Malme:

«Tilbakemeldinger fra politi og brukere tyder på at politiet håndhever et større antall personer med psykiske lidelser enn det som er både ønskelig og nødvendig. Problemene synes å være knyttet både til politiets håndtering av personer med psykiske lidelser generelt og til at politiet i for mange tilfeller opptrer alene uten helsepersonell til stede».

Mandag skrev ABC Nyheter at menneskerettighetsekspert Gro Hillestad Thune mener at praksisen med at politiet håndterer psykisk syke som ikke er farlige, kan være i strid med menneskerettighetene.

Helse Bergen opprettet i 2005 en psykiatrisk ambulansetjeneste. Siden den gang har man sett en dramatisk nedgang i bruk av politi i slike saker. Tjenesten, som er den eneste av sitt slag i Norge, kombinerer ambulansepersonell med psykiatripersonell.

- Dette er åpenbart veien å gå. Man må følge det eksempelet, sier Hillestad Thune til ABC Nyheter.

Les også: Politiet må forbryte seg mot psykisk syke

- Hvorfor politiet?

- Vi tilbyr ambulansetjenester til psykisk syke på lik linje med somatisk syke. Hvorfor skal det være forskjell, spør Jarle Johannessen, som er leder for den psykiatriske ambulansetjenesten i Bergen, til ABC Nyheter.

- Tilbakemeldingene vi har fått hittil er udelt positive. Både pasienter og pårørende er meget glade for at tjenesten er opprettet, fortsetter han.

I likhet med Gro Hillestad Thune mener Johannessen at det kun unntaksvis er behov for politiets hjelp.

- I utgangspunktet mener jeg at helsepersonell skal prøve å løse oppdraget, og i de aller fleste oppdrag løser alt seg rolig og greit.

- Er man syk så går jeg ut fra at de aller fleste ønsker at det kommer kvalifisert helsepersonell for å ta hånd om seg. Hvorfor skal politiet komme? I vår tjeneste løser vi cirka 88 prosent av oppdragene uten bistand fra politi, det vil si cirka 12 prosent bruk av politi.

Johannessen forteller om tilbakemeldinger fra pårørende og pasienter som har følt seg stigmatisert som farlige eller kriminelle, og følt seg uthengt i nabolaget, når det blir brukt politi.

- Politiet sier selv at de ikke innehar nødvendig kompetanse i forhold til psykisk syke. De har heller ikke ressurser til å ta seg god tid til alle pasientene, fortsetter han.

- De aller fleste pasienter er meget redde og lar angsten styre seg. Dette er som regel hovedgrunnen til utagering. Helsepersonell må ta seg tid til å sette seg ned med pasienten, finne ut hva det dreier seg om, skape ro og få en dialog, være på tilbudssiden på pasientens premisser.

Norge må lære av Bergen, mener Vigdis Giltun (Frp). Foto: ScanpixNorge må lære av Bergen, mener Vigdis Giltun (Frp). Foto: Scanpix

Ved å opptre på denne måten klarer personellet ofte å roe ned pasientene, og dermed reduserer man behovet for bruk av makt, forklarer Johannessen.

- Behov for en slik tjeneste

Han mener at alle de store byene bør få et tilbud tilsvarende det i Bergen:

- Jeg mener at etter tre års drift, har vi bevist at dette fungerer særdeles godt. Og at det er behov for en slik type tjeneste.

- På mindre steder kan man se på andre måter å løse dette på. Vanlig ambulanse kan ta med seg psykiatriske pleiere på oppdrag som involverer psykiatri, eller ambulansetjenesten generelt bør få en grundig opplæring i psykiatri, opptreden, konflikthåndtering og sikkerhetstenking, foreslår Johannessen, og viser til forskriften om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, der psykiatri er nevnt spesielt.

- Det er helt klart nevnt som et ansvar for ambulansetjenesten å frakte pasienter som også er psykisk syke, sier han.

Forslag nedstemt

I 2006 fremmet Frp et forslag om at ordningen med psykiatrisk ambulanse skulle opprettes i alle helseforetakene etter modell fra Helse Bergen.

Forslaget fikk ikke gjennomslag, og siden den gang har det skjedd lite:

- Det har vært debattert i Stortinget uten at det skjer noe med det. Flere av partiene ser problemene, men ingenting skjer. De mener at det skal være opp til helseforetakene å avgjøre om de skal tilby en slik tjeneste, sier Vigdis Giltun (Frp), som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

- Likegyldighet

- Jeg fatter ikke hvordan det går an å avvise det forslaget, sier Nina Berg, som har skrevet bok om sine erfaringer som pårørende til en psykiatrisk pasient.

Berg har selv vært vitne til at hennes psykisk syke sønn ble hentet av politiet da han skulle tvangsinnlegges. Han ble slengt i bakken og påført håndjern, enda han ikke var farlig for seg selv eller andre.

- Jeg synes det vitner om en enorm likegyldighet for menneskelige lidelser at man fortsetter denne uverdige praksisen med å behandle syke mennesker som kriminelle, sier hun.

Det koster Helse Bergen cirka 5 millioner kroner årlig å drive den psykiatriske ambulansetjenesten.

- Jeg tror dette handler om økonomiske prioriteringer og at helseforetakene ofte utsetter det de ikke får press på seg for å sette i gang, sier Vigdis Giltun.

- Frp mener at det skal være likhet mellom somatisk syke og psykisk syke. De psykisk syke bør hentes av ambulanse som er egnet for psykiatriske pasienter, fortsetter hun.

Frp ønsker nå å ta saken opp i Stortinget på nytt.

Personvernpolicy