Åpen for alle - alltid

-Truer 50 000

-Truer 50 000
-Truer 50 000
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norges Naturvernforbund oppfordrer Statkraft til å revurdere sitt engasjement.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Vannkraftprosjektet Theun Hinboun

Vannkraftprosjektet Theun Hinboun, utredet med et titalls millioner norske skattepenger og driftet og delvis eid av Statkraft, har allerede brakt med seg alvorlige konsekvenser for miljøet og lokalsamfunn i et av Sørøst Asias fattigste land.

Utvidelsen (Theun Hinboun Expansion Project) innebærer bygging av en 65 m høy demning, tvangsflytting av 4800 mennesker, og en fordobling av vannføringen nedstrøms.

Nesten 50 000 mennesker vil bli utsatt for økt flom, erosjon og forverret livsgrunnlag.

Kilde: Naturvernforbundet, International Rivers og Foreningen for internasjonale vannstudier.

Den planlagte utvidelsen av det ti år gamle Theun-Hinboun vannkraftprosjektet i Laos, som er driftet og delvis eid av Statkraft, kan komme til å true livsgrunnlaget til tusenvis av fattige og føre til uopprettelige miljøskader hvis ikke betydelige forbedringer i planer finner sted. Dette framkommer av uavhengige analyser utgitt av International Rivers.

-Må reagere

- Som eier kan Statkraft gjøre noe med dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Han får full støtte av Foreningen for internajonale vannstudier (FIVAS).

- Statkraft må nå bruke sin eierposisjon i prosjektet for å stanse utvidelsesplaner inntil de har vist at prosjektet er i stand til å rette opp tidligere skader og gjenopprette de tapte livsgrunnlag som prosjektet allerede har forårsaket, supplerer Andrew Preston, daglig leder i foreningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tvangsflytter 5000

Rapporten som er skrevet av forsker David Blake i Interantional Rivers, viser at man i for liten grad har tatt innover seg konsekvensene av det eksisterende Theun Hinboun prosjektet og i hvilken grad avbøtende tiltak har gitt resultat så langt.

Økt erosjon, sedimentering og flom som følge av vannkraftverkets operasjoner har ført med seg store tap av fiskeressurser og risavlinger og truet matsikkerheten for folk som bor langs de berørte elvene. Konsekvensene forventes å øke i omfang med utvidelsen.

Planen til Statkraft om å tvangsflytte nesten 5000 mennesker som følge av et nytt reservoar, foreslår kompensasjonstiltak som har vist seg å være mislykket tidligere. Analysen, skrevet av Aviva Imhof, Campaigns Director i International Rivers, viser også at planen nedtoner eller er uklar på konsekvensene av prosjektet for de titusenvis av mennesker som bor nedstrøms.

-Kyniske planer

Forskerne reagerer på planene og rapportene som er laget fra norsk side.

- Sjelden ser man et så kynisk forsøk på å skrive en rapport som så åpenbart forvrenger eller ignorerer empiriske data for å skape en mer plettfri versjon av virkeligheten og med hensikt å oppnå et allerede forutbestemt resultat, sier David Blake.