Åpen for alle - alltid

- Et bistandsdilemma

Jon Lomøy er Norges ambassadør i Tanzania. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.
Jon Lomøy er Norges ambassadør i Tanzania. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge krever skjerpet kontroll før det blir aktuelt å gå videre med støtten til naturressursprosjektene i Tanzania.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
TANZANIA
Statsminister Stoltenberg og utviklingsminister Erik Solheim besøker Tanzania denne uken. ABC Nyheter følger besøket, og blir med utviklingsministeren videre til Kenya og Kongo.

(ABC NYHETER/DAR ES SALAAM:) Den norske ambassadøren til Tanzania, Jon Lomøy, har hodet fullt av forberedelsene til statsminister Jens Stoltenberg og utviklingsminister Erik Solheims snarlige ankomst, men tar seg likevel tid til en prat om bistandsjukset.

- Stans i utbetalingene er førstelinje-reaksjonen vår når vi får mistanke om at noe er galt, sier ambassadøren til ABC Nyheter.

Det var den norske ambassaden i Tanzania som tok initiativet til uavhengige revisorgjennomgang av halvparten av 11 norskfinansierte miljøprosjekter i Tanzania. Det ble av den danske revisoren påpekt økonomisk rot og regelrett fusk flere steder, som tidligere omtalt hos ABC Nyheter.

Ulovlige garntyper har skadd dette korallrevet. Nå har Mafia Island Marine Park færre ressurser til å patruljere for å hindre problemet. Foto: MIMP.Ulovlige garntyper har skadd dette korallrevet. Nå har Mafia Island Marine Park færre ressurser til å patruljere for å hindre problemet. Foto: MIMP.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Krasjlanding for pilotprosjekt
Mafia Island Marine Park, som ligger en halvtime sør for Zanzibar, har vært pilotprosjekt i bistandsarbeidet. Ved hjelp av norske midler har man fått stanset dynamittfiske, skjermet sårbare korallrev og skapt nye inntektskilder for lokalbefolkningen. ABC Nyheter besøkte dette prosjektet i helgen.

Les også: - Vi har ikke misbrukt norsk bistand

Det var i dette prosjektet ambassaden første gang ba om en spesifikk revisjonsrapport.

- Vi synes den uavhengige rapporten om Mafia var alvorlig, og så alvorlig at vi måtte se om det var et isolert tilfelle, eller om det var et generelt problem for disse miljøprosjektene. Det er mange nyanser mellom rapportene, men også en del likheter, sier Lomøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå er den norske økonomiske støtten til alle miljøprosjektene lagt på is. Norge holder tilbake 250 millioner kroner som opprinnelig var planlagt for naturressurssektoren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Konsekvensene av det er selvsagt at en del av disse prosjektene har blitt skadelidende. Vi vil ikke inngå noen ny avtale om prosjektet før vi er sikre på at kontrollsystemene er gode nok, sier Lomøy.

De ansatte ved Mafia Island Marine Park er opprørte over beskyldningene og føler seg mistenkeliggjort. De parkansatte mener rapporten blant annet vitner om manglende forståelse for hvordan det tanzanianske systemet fungerer.

Fiskebestanden har tatt seg opp i området etter at det ble slutt på dynamittfisket. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.Fiskebestanden har tatt seg opp i området etter at det ble slutt på dynamittfisket. Foto: Ole Peder Giæver/ABC Nyheter.

Fokus på fisk
Torsdag hadde ambassaden møte med det lokale naturressursdepartementet for å diskutere hvordan og om man skal gå videre med prosjektene, og hvilke kontrollsystemer som da må være på plass. Tanzaniansk riksrevisjon har hatt årlige gjennomganger av arbeidet ved Mafia, uten å finne noe å sette fingeren på. Også norske myndigheter har hatt gjennomganger med jevne mellomrom, men disse har fokusert mer på den faglige gjennomføringen av prosjektene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det har vært et system med årlige gjennomganger, men vi ser i ettertid at de har hatt et sterkt faglig fokus, for eksempel om man fikk stanset fisking med dynamitt, fikk bedre kontroll med naturparken, altså måloppnåelse mer enn pengebruk, sier Lomøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Å stanse utbetalingene er en nødvendig reaksjon, men samtidig et bistandsdilemma. Vi er nødt til å ha en god nok forvaltning av norske penger. Hvis man ikke har det får det selvsagt konsekvenser.

Skeptisk til tall
Det har til sammen blitt utbetalt 300 millioner Norad-kroner til de 11 miljøprosjektene. Norske myndigheter er usikre på nøyaktig hvor stor del av disse midlene som har gått tapt. Lomøy er skeptisk til tallet 150 millioner, som tidligere har vært lagt frem av blant annet ABC Nyheter.

- Selv om man i et prosjekt ser 50 prosent svinn i 2005 trenger ikke det bety at det har forsvunnet like mye i alle prosjektene over hele perioden. Vi stiller oss skeptisk til en slik ekstrapolering. Hovedpoenget er at det er avdekket misbruk av bistandsmidler, og det må vi gripe fatt i, uansett hva det nøyaktige tallet måtte være.

Norge har hatt utviklingssamarbeid med Tanzania siden 60-tallet. Landet er blant de fire landene som mottar mest i norsk bistand. I fjor var beløpet 594 millioner kroner i bilateral støtte.