68erne vil sette ny eldretrend

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

68erne kommer til å sette nye trender for hvordan eldre i Norge skal bo og leve i årene som kommer, mener direktør Tore Tennøe i Teknologirådet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken:

* 68erne er betegnelsen på den venstreradikale generasjonen studenter i Europa på slutten av 1960-tallet. 68erne var tallrike også i Norge. De er nå vel 60 år gamle.

* 1.092 personer har svart på undersøkelsen med spørsmål om ønsker for alderdommen og om teknologi. Det er analyseselskapet Visendi som har gjennomført undersøkelsen for Teknologirådet.

* Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som identifiserer teknologiutfordringer og gir innspill til Stortinget og andre myndigheter.

Kilde: NTB

Vi vil se mer av Mick Jaggers livsstil blant fremtidens eldre, tror Tennøe. (Foto: Scanpix)Vi vil se mer av Mick Jaggers livsstil blant fremtidens eldre, tror Tennøe. (Foto: Scanpix)

Han sier til NTB at mobilitet og aktivitet er stikkord for hvordan 68erne vil leve som gamle.

Teknologirådet kunne onsdag offentliggjøre en undersøkelse om trender som eldrebølgen vil føre med seg. Ifølge Tennøe har 68erne vært trendsettere for endringer i det norske samfunnet gjennom hele sitt liv, og han føler seg sikker på at de vil være det også når de går over i pensjonistenes rekker de kommende årene.

– Mick Jagger er 64. Mange av hans samtidige assosierer seg med hans livsstil. Den vil vi få se mer av, tror Tennøe.

Som trekkfuglene

Undersøkelsen forteller blant annet at mer enn halvparten av 68erne ønsker å bo et annet sted når de blir gamle.

I gruppen over 55 år ønsker en av tre å bo flere steder i løpet av året. Uten at det er spurt om hvor og når, tror Tennøe at det dreier seg om å korte ned vinteren ved å gjøre som trekkfuglene: Fly sørover i den kalde årstiden.

Mobilitet, teknologi og individuell tilrettelegging kommer til å prege fremtidens alderdom. Spesielt er dette ønsket sterkt hos folk med høy utdanning og høy inntekt, og i mindre grad hos personer med lav utdanning og/eller lavere inntekt.

Når hele aldersgruppen fra 45 til 65 år blir spurt om hvor de ønsker å bo når de blir gamle, er svaret fra hver tredje person at de ønsker å bo der de bor nå. Flere kvinner enn menn ønsker å bo der de allerede bor.

En stor gruppe på nesten 27 prosent vil bo flere steder til ulike tider gjennom året og en annen stor gruppe på over 17 prosent ønsker seg nærmere familien.

Vaskeroboter

– Mobilitet, teknologi og individuell tilrettelegging kommer til å prege fremtidens alderdom, tror Tennøe.

Teknologirådet vil følge opp undersøkelsen med tanke på å forberede samfunnet på at kravet til eldreomsorg vil endre seg i årene som kommer. Dagens eldreomsorg kan fort bli gammeldags.

I Teknologirådets undersøkelse svarer hver tredje spurte at de kan tenke seg en vaskerobot til automatisk rengjøring av huset. En av fire vil ha en GPS-sender på kroppen som kan fortelle familie/helsepersonell hvor de til enhver tid er. Mange er ikke fremmed for GPS-utstyr som viser veien hjem dersom de har gått seg bort.

Det ser ut til å være høy aksept for å bruke ny teknologi blant den generasjonen som snart blir pensjonister. Litt over halvparten av de spurte er åpen for å ha kontakt med fastlegen sin via videokonferanse/PC. (©NTB)

Personvernpolicy