183 lovbrudd i helse-Norge

<p>Illustrasjonsfoto: Scanpix</p>
Illustrasjonsfoto: Scanpix

De lurer forsikringsselskap, stjeler dop og utnytter pasienter seksuelt. I fjor måtte Helsetilsynet reagere mot 183 ansatte i helsetjenestene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I sin Tilsynsmelding for 2007 avdekker Helsetilsynet sjokkerende oppførsel blant ansatte i helsevesenet. I fjor mistet helsepersonell autorisasjonen i 70 tilfeller og 77 ansatte fikk advarsler på grunn av brudd på lovverket.

183 betrodde helsearbeidere fikk i fjor reaksjoner fra tilsynsmyndighetene for kriminelle forhold, rusmisbruk eller seksuell utnytting av pasienter.

Den største enkeltårsaken til at helsepersonell mister autoriasjonen er rusmisbruk - 28 tilfeller i 2007 mot 34 året før.

- Sykepleiere er ikke verre enn andre yrkesgrupper når det gjelder rus, mener Sykepleierforbundets leder, Lisbeth Normann. Arkivfoto: Scanpix- Sykepleiere er ikke verre enn andre yrkesgrupper når det gjelder rus, mener Sykepleierforbundets leder, Lisbeth Normann. Arkivfoto: Scanpix

Men på dette området er det en yrkesgruppe som dominerer: Sykepleierne står for hele 17 av de 28 avslørte tilfellene:

- Er man rusa på jobb og det går ut over forsvarligheten, da er det helt riktig at man mister autorisasjonen, sier lederen av Norsk sykepleierforbund, Lisbeth Normann, til ABC Nyheter.

Hun understreker samtidig at yrkesgruppen ikke er verre stilt enn andre, men at dette i stor grad handler om tilgjengelighet til rusmidler.

- Men vi synes det er fint at Helsetilsynet har fokus på dette og at helsepersonell som misbruker blir tatt, sier hun.

Etter rus er det kritikkverdig framferd som oftest fører til at man mister autorisasjonen - 17 i fjor og 14 i 2006. På tredje plass følger seksuell utnyttelse av pasienter, noe som er avslørt syv ganger i 2007 (4 ganger året før).

I sin rapport nevner Helsetilsynet flere konkrete eksempler på uforsvarlig opptreden fra personer og foretak. I de mest graverende tilfellene har pasienter dødd.

To leger unnlot for eksempel å sjekke papirene da en pasient ble lagt inn med akutte brystsmerter. De forholdt seg kun til de data som fantes elektronisk, og pasienten døde da man stilte gal diagnose.

Men det er ledelsen ved det aktuelle sykehuset som får kritikk for det fatale resultatet.

«På det aktuelle tidspunkt var det rutine å finne fram tidlegare EKG frå papirjournalen, men denne blei i aukande grad fråviken etter at sjukehuset innførte elektronisk postjournal», skriver tilsynet som mener dette er et ledelsesansvar.

Kriminelle leger

Men det nevnes også en rekke andre eksempler som har adskillig mindre alvorlige konsekvenser.

I fjor ble en lege dømt til et halvt års fengsel etter at han trakk en pasient med på forsikringssvindel. I en arrangert trafikkulykke kjørte pasienten på legen bakfra for at medisineren skulle få utbetalt sykeforsikring.

Med et understatement konkluderer Helsetilsynet: «Å gjennomføre kriminelle handlingar saman med ein pasient er ikkje hjelpande og støttande».

De mener bedrageriet undergraver tilliten og at legen derfor er uegnet til å utøve sitt yrke.

En annen lege lurte trygdeetaten for hele 742.500 kroner som gikk til ham selv, men han beholder likevel utorisasjonen.

Helsetilsynet mener det vil være et «urimeleg inngrep» å frata han autorisasjonen og dessuten «ikkje formålstjeneleg» siden legen allerede har sonet sin straff og samarbeidet med politiet i etterforskningen.

En kvinnelig lege mister sin autorasjon etter at hun innleder et seksuelt forhold til en pasient med psykiske plager i form av søvnproblemer, angst og uro.

«Ein lege må ... respektere at pasienten i mange tilfelle ikkje har den vanlege dømmekrafta si. ... Handlinga vitnar om grov mangel på fagleg innsikt», konkluderer de.

En sykepleier mister sin autorisasjon etter at hun fjernet øyenhår med laser uten å beskytte øynene til kunden, som fikk alvorlige skader.

En lege slipper unna med en advarsel etter mangelfull kontroll to ganger etter at en pasient oppsøker legevakta og klager på magesmerter. Legen overser da et ferskt operasjonssår i magen og tilskriver smertene en fiskemåltid.

En annen lege får advarsel for skrive ut resepter for morfintabletter og annet uten å følge opp pasient. De fleste reseptene sendes den kjente misbrukeren pr post.

Helsetilsynet har tidligere lagt fram data for fjoråret hvor det rettes sterk kritikk mot legevakttjenestene i en rekke kommuner.

Illustrasjonsfoto på Startsiden: Colourbox

Personvernpolicy