Åpen for alle - alltid

Servitører topper kreftstatistikken

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mannlige servitører er den yrkesgruppen som kommer dårligst ut i en ny nordisk kreftundersøkelse. Bønder har lavest risiko for å få kreft i løpet av livet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

(NTB-Bodil Stein) Undersøkelsen er gjort i alle de nordiske landene og vil først bli presentert i sin helhet om noen måneder. I alt 15 millioner mennesker og 2,8 millioner krefttilfeller har vært registrert og analysert i forhold til hvilket yrke de kreftrammede har.

Også i Sverige, Danmark og Finland har restaurantpersonell den høyeste kreftrisikoen.

De mest kreftutsatte yrkene i Norden fins for øvrig i tobakksindustrien og i bryggerinæringen, blant kokker, feiere og sjømenn. Bønder, skogsarbeidere, lærere, gartnere og leger er de mest krefttrygge yrkene.

– Undersøkelsen er unik i verdensmålestokk. Den kunne bare gjøres takket være de gode nordiske kreftregistrene vi har, sammenkoblet med folketellinger og de yrkesopplysninger som framkommer der, opplyser overlege Kristina Kjærheim i Kreftregisteret til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk del

I den norske delen av undersøkelsen inngår nesten 1,3 millioner menn og like mange kvinner. Blant mennene er det rundt 280.000 krefttilfeller, blant kvinnene nesten 260.000 tilfeller. Til sammen er de rammet av rundt 40 ulike kreftsykdommer.

De nordmenn som var mellom 30 og 65 år i 1960, 1970 eller 1980, er fulgt opp med hensyn til kreft fra 1961 til og med 2003, det vil si i opp til 43 år. For de øvrige nordiske land går oppfølgingstiden fram til perioden 2002-2005.

Forskerne har sett på kreftforekomst i hver enkelt av 53 yrkesgrupper over hele perioden samlet, og sammenlignet dette med kreftforekomsten i hele befolkningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Funn

I de norske dataene finner vi blant mannlige servitører en 36 prosent høyere kreftforekomst enn i gjennomsnittsbefolkningen. Tallene er basert på 832 krefttilfeller hos denne yrkesgruppen i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mannlige bønder har lavest kreftforekomst i Norge med 17 prosent lavere risiko enn gjennomsnittet. Undersøkelsen er basert på 28.709 krefttilfeller blant mannlige bønder.

– Den mest utbredte kreftform blant bønder er leppekreft, som ellers er en meget sjelden form for kreft. Til sammenligning er leppekreft lavest blant servitører som yrkesgruppe. Det er en påfallende motsetning, sier overlege Kjærheim i Kreftregisteret.

Sammenhenger

Hun vil ikke kommentere mulige årsaker til at noen yrker er mer utsatt og andre mindre utsatt for å få kreft før undersøkelsen offentliggjøres om få måneder.

– Den viktigste betydningen av denne undersøkelsen ligger på mange måter i de studiene vi vil kunne gjøre etter denne første oversiktsfasen. Da kan vi se på hvordan kreftrisikoen endrer seg over tid, og vi planlegger også å koble på en såkalt «jobb-eksponerings-matrise» for å analysere sammenhenger med spesifikke påvirkninger i de enkelte yrker og kreftrisiko, understreker Kjærheim. (©NTB)