Ønsker norske sommerfilmer

<p>Etter sommeren er «Den siste revejakta» første norske kinofilm. Den har premiere den 29. august. Her fra innspillingen. (Foto: Scanpix) </p>
Etter sommeren er «Den siste revejakta» første norske kinofilm. Den har premiere den 29. august. Her fra innspillingen. (Foto: Scanpix)

Av årets 19 varslede norske filmer, har ingen premiere i «den lyse årstiden». Nå ønsker filmbransjen tiltak og støtteordninger som kan spre filmene mer utover året.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Kinoene kan vise til veldig gode besøkstall om sommeren. Likevel er det total mangel på nye norske filmer i perioden april - august, og denne tendensen har forsterket seg de siste årene. Det er ikke bra, og med de uttalte målene om 20-25 norske spillefilmer i året, blir misforholdet med en opphopning av mange premierer i noen få hektiske høst- og vintermåneder påfallende. Det prøver vi nå å gjøre noe med, sier Lene Løken, administrerende direktør i Film & Kino.

Lene Løken administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Film & Kino. (Foto: Scanpix)Lene Løken administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Film & Kino. (Foto: Scanpix)

Med Film & Kino som initiativtaker foregår det for tida møter med Filmprodusentenes forening og Norsk Filminstitutt, med mål om å finne fram til tiltak og støtteordninger som skal sikre noen norske filmpremierer også om sommeren.

- Det er to hovedgrunner til at opphopningen av filmpremierer er negativ. Den ene er at med mange premierer på kort tid blir det for mye for publikum å forholde seg til. Og det andre er at kinoenes tilbud blir altfor dårlig med lange perioder uten nye norske filmer, forklarer Løken.

To tiltak

I forhandlingene mellom de tre bransjeaktørene - produsentene, distributørene og kinoene - er det to tiltak som står i fokus. Dels ekstra lanseringsmidler for noen utvalgte sommerfilmer, og dels forlenget levetid på kinoene.

- Det siste blir vårt bidrag. Det er dårlig butikk for kinoene å la filmer gå for nesten tomme saler, men vi er villige til å la noen utvalgte sommerfilmer gå lenger på de store kinoene, bekrefter Løken på vegne av Film & Kino.

Det andre tiltaket som drøftes er ekstra lanseringsmidler til filmer som har premiere om sommeren. Formålet med dette er å kompensere for den usikkerheten en sommerpremiere kan medføre.

- Den første helga er avgjørende for en film, og hvis den sammenfaller med godvær etter en regnværsperiode er løpet kjørt. Men statistikken viser at publikum vender tilbake ved kinoen, og med ekstra midler til å forlenge markedsføringsperioden, kan man kompensere frafallet som godværet forårsaker, sier Løken. Hun mener en «sommerfilmordning» skal kunne være på plass før sommeren 2009.
- Hvis partene handler, og ikke bare nøyer seg med å samtale, er dette definitivt realistisk.

Er positive

Nøkkelen til denne mulige ordningen er det filmprodusentene og Norsk Filmfond (i dag del av Norsk Filminstitutt) som sitter på. Sistnevnte må bevilge de økonomiske midlene, mens produsentene må tørre å lansere film om sommeren.

Nina Refseth, direktør i Norsk Filminstitutt. (Foto: Scanpix)Nina Refseth, direktør i Norsk Filminstitutt. (Foto: Scanpix)


- I forhold til publikum ville det vært mye bedre med nye norske filmer året rundt, så vi er i utgangspunktet positive til dette. Men filmproduksjon er en risikosport, så det er viktig at en eventuell sommerordning kompenserer for dette, kommenterer Leif Holst Jensen, generalsekretær i Norske Film- og tv-produsenters forening.

Også Nina Refseth, direktør i Norsk Filminstitutt, uttaler seg positivt om mulige tiltak som kan spre premierene mer utover året. Hun minner likevel om at norske filmer den siste tiden har hatt en markedsandel på helt opptil 30 prosent.

- Det er et ekstremt høyt tall som ikke gjelder for tidligere år. Og det er et tall som gjør det vanskelig å hevde at produsentene har feilvurdert situasjonen. Men vi ser positivt på flere norske premierer i sommerhalvåret, uten at jeg ønsker å ta stilling til konkrete tiltak på nåværende tidspunkt. Det er mange faktorer som spiller inn, og det er disse som nå må vurderes, sier Refseth.

Les også:

- Tar sommerferie torsdag

Personvernpolicy