To statsråder tar dissens i ekteskapsloven

Navarsete og Kleppa tar dissens på forslaget i den nye ekteskapsloven om å gi lesbiske adgang til assistert befruktning.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om forslag til ny ekteskapslov
De viktigste punktene i regjeringens forslag til ny ekteskapslov:
* To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap.
* En rett, men ikke en plikt for kirken og trossamfunn til å vie homofile par.
* Dagens partnerskapslov oppheves.
* Registrerte partnere som ønsker det kan få omgjort sitt partnerskap til ekteskap.
* Det innføres en rett for homofile ektepar til å bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med heterofile ektepar.
* Lesbiske par som er gift eller samboere i ekteskapslignende forhold får en rett til å bli vurdert for assistert befruktning på lik linje med heterofile par.
* Det foreslås å bruke medmor som betegnelse på den av mødrene som ikke føder barnet.
* Det er to vilkår for å fastsatt medmorskapet: Ektefellen/samboeren må ha gitt skriftlig forhåndssamtykke til assistert befruktning, og den assisterte befruktningen må ha skjedd innenfor godkjent helsevesen i Norge eller utlandet.
* Medmorskap skal fastsettes på samme måte som farskap etter barneloven i dag, dvs.: Automatisk hvis partene er gift, og ved erkjennelse hvis partene er samboere.
(Kilde: Barne- og likestillingsdepartementet) (©NTB)

To av Senterpartiets statsråder tok fredag dissens på forslaget i den nye ekteskapsloven om å gi lesbiske adgang til assistert befruktning.

– Jeg støtter ikke regjeringens forslag om å utvide adgangen til assistert befruktning, bekrefter kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til NTB.

Hennes partifelle, samferdselsminister Liv Signe Navarsete tok også dissens på punktet om assistert befruktning i regjeringens forslag til ny ekteskapslov. De to statsrådene støtter de øvrige punktene til ny ekteskapslov.

Første dissens

Det er første gang i den rødgrønne regjeringens historie at statsråder har tatt dissens, bekrefter kommunikasjonssjef Trude Måseide overfor NTB.

I Soria Moria-erklæringen slås det fast at Senterpartiets representanter i regjeringen og på Stortinget er fristilt i saken om kjønnsnøytral ekteskapslov.

Blant de elleve Senterparti-representantene på Stortinget er det trolig mellom tre til fem motstandere. Én av dem er Rune Skjælaaen som er motstander av hele den nye ekteskapsloven, mens Inger Enger går imot det omstridte punktet om assistert befruktning.

Endrer lovverket

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap) foreslår en ny kjønnsnøytral ekteskapslov, som innebærer at homofile kan inngå ekteskap, at de skal få rett til å bli vurdert som adoptivforeldre og at lesbiske ektefeller og samboere skal få samme adgang til assistert befruktning som heterofile. Kirken og trossamfunn får videre en rett, men ikke en plikt, til å vie homofile.

Som en del av reformen vil regjeringen foreslå endringer i adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven. Samtidig vil partnerskapsloven bli foreslått opphevet.

Flere av forslagene til ny ekteskapslov er trolig sikret et flertall i Stortinget, men det er usikkert om det er flertall for at lesbiske skal få adgang til assistert befruktning. (©NTB)

Personvernpolicy