Vil stanse Al Gore-filmen

Vil stanse Al Gore-filmen
Vil stanse Al Gore-filmen

Fremskrittspartiet vil stanse bruk av Al Gores klimafilm i undervisningen i ungdomsskolene i Drammen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


- Dette er politisk skremselspropaganda. Filmen er ensporet og full av feil, hevder Frps Jon Helgheim overfor Drammens Tidende.

«Skremselspropaganda»
Han mener videre at filmen er egnet til å skape unødig frykt hos barn og ungdom, og understreker at Frp vil gjøre alt som er mulig for å stanse bruken av filmen «En ubehagelig sannhet» i grunnskolene i Drammen.

Helgheim støtter seg på dommeren i London High Court, som etter at trailersjåføren og tobarnsfaren Stewart Dimmock saksøkte britiske skolemyndigheter, sier at filmen ikke må vises uten at barna gjøres oppmerksom på de punktene det er ueninghet om.

Men Helgheim ønsker at filmen skal sensureres.

Anbefalt
Daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal og miljøvernminister Helen Bjørnøy oppfordret skolene til å bruke filmen "Den ubehagelige sannhet" som en del av undervisningen under temaet bærekraftig utvikling. I et brev til alle videregående skoler i Norge skrev de:

- Sannheten om klimaendringene er ubehagelige, og noe vi derfor skyver i fra oss. I vår del av verden lever vi trygt og økonomisk svært godt sammenliknet med mange andre land. Det er derfor lett å lukke øynene for farer som truer -særlig de som ligger litt fram i tid.

Miljøverndepartementet har også sendt ut filmen gratis til alle videregående skoler.

- Menneskeskapt
I norske medier ble det fokusert mye på feilene i filmen, og dommen tas ofte til inntekt for klimaskeptikernes argumenter, men dommeren sier også at hypotesen om at dagens klimaendringer hovedsakelig er forårsaket av menneskeskapte utslipp av CO2, metan og lystgass er riktig.

De andre hovedpunktene som dommeren aksepterte, var at den globale gjennomsnittstemperaturen stiger og sannsynligvis vil fortsette med det, at klimaendringer vil forårsake store skader dersom vi ikke gjør noe med dem, og at det er fullt mulig for styresmakter og individer å redusere virkningene av klimaendringer.

De ni feilene er:

1) Gore hevder at en stigning av havnivået på opp til sju meter vil bli resultatet av en smelting av enten Vest-Antarktis eller Grønland "i nær fremtid".

Dommeren sier dette er uttrykkelig alarmistisk, og en del av Gores "wake-up call". Han sier seg enig i at dersom isen på Grønland smelter, vil det kunne slippe fri denne mengden vann - men i et tidsperspektiv på årtusener.

- Armageddon-scenariet han forutser, når han antyder at en stigning av havnivået på sju meter kan skje i nær framtid, er ikke på linje med det vitenskapelige konsensus, sier dommeren.

2) Filmen hevder at de lavtliggende, bebodde laguneøyene i Stillehavet er i ferd med å bli oversvømt på grunn av menneskeskapt global oppvarming.

Dommeren sier at det ikke finnes noe bevis for at det er skjedd noen evakuering så langt.

3) Dokumentaren forteller at global oppvarming kan føre til at havets transportbånd stopper opp. Med dette menes Den termohaline sirkulasjon, prosessen som fører Golfstrømmen over Nord-Atlanteren til Nord-Europa.

Dommeren siterte Det internasjonale klimapanelet (IPCC) på at det er svært usannsynlig at havets transportbånd ville stoppe opp i fremtiden, selv om havstrømmen kan bli redusert noe.

4) Gore påstår at to grafer, en som viser utviklingen av CO2 -innholdet i atmosfæren, og en som viser temperaturutviklingen over 650 000 år, passer nøyaktig sammen.

Dommeren sier at selv om det er vitenskapelig enighet om at det er en forbindelse, etablerer ikke de to grafene det Gore hevder at de gjør.

5) Gore påstår at smeltingen av snø på fjellet Kilimanjaro i Øst-Afrika direkte skyldes global oppvarming.

Dommeren sier at forskere ikke har slått fast at tilbaketrekningen av snø på Kilimanjaro først og fremst skyldes menneskeskapt global oppvarming.

6) Filmen sier at uttørkingen av Lake Chad er et godt eksempel på en katastrofal følge av global oppvarming.

Dommeren sier at det ikke finnes nok dokumentasjon, og at oppfatningen så langt er at dette sannsynligvis har andre årsaker, som befolkningsøkning, overbeiting eller regional klimavariasjon.

7) Gore gir global oppvarming skylden for orkanen Katrina og de påfølgende katastrofale ødeleggelsene i New Orleans.

Dommeren sier det ikke finnes nok dokumentasjon til å kunne si dette.

8) Gore siterer en vitenskapelig studie og hevder at den er den første til å vise at isbjørner var funnet druknet på grunn av at de måtte svømme store avstander, opp til 100 kilometer, for å finne isen.

Dommeren sier at den eneste vitenskapelige studien som noen av partene foran ham var i stand til å finne, er en som indikerer at fire isbjørner nylig ble funnet druknet på grunn av en storm. Det betyr ikke at det ikke vil forekomme drukningsrelaterte dødsfall i framtida dersom pakkisen fortsetter å trekke seg tilbake, men det understøtter ganske enkelt ikke Gores konklusjon, sier dommeren.

9) Gore sier at korallrev over hele verden blekes på grunn av global oppvarming og andre faktorer.

Dommeren siterer IPCC igjen, og sier seg enig i at dersom gjennomsnittstemperaturen stiger med 1-3 grader, vil blekingen øke og flere koraller dø. Han legger imidlertid vekt på at det var vanskelig å skille virkningen av presset på korallene på grunn av klimaendringer fra andre årsaker, som overfiske og forurensning.

Personvernpolicy