– Må gi miljøteknologi til utviklingsland

<p> – Du vil ikke få utviklingslandene mer involvert uten en betydelig tilføring av teknologi og penger, understreket Yvo de Boer på en konferanse i København tirsdag. (Foto: Scanpix)</p>
– Du vil ikke få utviklingslandene mer involvert uten en betydelig tilføring av teknologi og penger, understreket Yvo de Boer på en konferanse i København tirsdag. (Foto: Scanpix)

Overføring av teknologi til fattige land kan bli avgjørende i forhandlingene om ny klimaavtale. Det krever både mye penger og nøye vurdering av hvordan investeringene skjer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Du vil ikke få utviklingslandene mer involvert uten en betydelig tilføring av teknologi og penger, understreker Yvo de Boer, som koordinerer arbeidet fram mot en avtale som kan avløse Kyoto-protokollene.

Overføringen av de nødvendige ressursene er kun mulig hvis rike land tar initiativ og viser vilje til å lede prosessen, framholdt de Boer da han tirsdag deltok på en konferanse om kvotehandel i København arrangert av det norske selskapet Point Carbon.

Kyoto

Kyoto-avtalen pålegger rike land å kutte sine utslipp av klimagasser, men krever ikke at utviklingslandene gjør det samme. Utfordringen blir derfor å legge til rette for at de kan følge en miljøvennlig vei ut av fattigdommen, uten å true med sanksjoner mot selskaper med store CO2-utslipp.

Allerede i dag gjør den såkalte Grønne utviklingsmekanismen det mulig for vestlige selskaper å sikre seg CO2-kvoter ved å finansiere klimatiltak i fattige land. Kritikere hevder det er vanskelig å vite om ordningen virkelig fører til betydelige utslippskutt, men de Boer mener likevel at den har vært en suksess så langt.

Han understreker at dette er en av få muligheter til å skaffe til veie de pengesummene som er nødvendige for å sikre teknologisk endring i fattige land.

Stort omfang

Handelen med CO2-kvoter har allerede nådd et stort omfang i Europa, og en betydelig del av kvotehandelen foregår som et ledd i Den grønne utviklingsmekanismen.

Formålet med opprettelsen av ordninger for kvotehandel er å sikre størst mulig kutt i klimautslipp til lavest mulig pris. Av selskapene som omfattes av det europeiske systemet for handel med utslippskvoter, svarer rundt to tredeler at de enten har gjennomført eller planlegger tiltak for å redusere egne CO2-utslipp, ifølge en ny undersøkelse utført av Point Carbon.

Undersøkelsen sier imidlertid ikke noe om hvor store utslippskutt det er snakk om.

Støtte

USA trakk seg i sin tid fra Kyoto-avtalen med den begrunnelse at utviklingslandene ikke hadde forpliktet seg til å gjennomføre klimatiltak. Å trekke fattige land tettere inn i samarbeid om utslippskutt har derfor stor betydning for å utvide dagens klimaavtale til å omfatte flere nasjoner.

Yvo de Boer, som leder FNs klimasekretariat, understreker at kvotehandelen alene ikke er nok for å sikre de nødvendige kuttene i klimautslipp i utviklingsland. I en del tilfeller vil det være nødvendig med direkte støtte til landenes myndigheter, blant annet i de aller fattigste statene hvor få vestlige selskaper ønsker å investere.

Et kontroversielt tema i klimaforhandlingene er hvorvidt utviklingslandene i framtiden bør forplikte seg til tallfestede grenser for sine utslipp av klimagasser. Yvon Slingenberg, som leder EU-kommisjonens arbeid med kvotehandel, tok til orde for en gradvis innføring av et tak for u-landenes utslipp i sitt foredrag på konferansen tirsdag. (©NTB)

Personvernpolicy