Straffedømte vektere sier opp

Straffedømte vektere sier opp
Straffedømte vektere sier opp

Flere vektere har sagt opp etter at vaktselskapene har fått innblikk i hvilke ansatte som har vært domfelt eller etterforsket for straffbare forhold.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB-Peter Tálos): Samtidig med at vekterbransjen er i dialog med justisminister Knut Storberget om innskjerping av loven om sikkerhetstjenester, har selskapene gjennom et pilotprosjekt fått innblikk i ansattes rulleblad.

Politiet i Oslo har kryssjekket vekterselskapenes ansattelister og strafferegisteret. Resultatene viste at rundt 200 vektere er domfelt eller under etterforskning for «forhold politiet anser for å være uforenlig med å jobbe som vekter». Lovbruddene omfatter vold, narkotika, doping, trusler, tyveri, sedelighet og brudd på veitrafikkloven.

Denne uka fikk selskapene listene fra politiet og startet arbeidet med å sile ut hvem som har gjort hva.

Har sagt opp

- Vi har så langt løst dette ved å sende ut en beskjed til samtlige ansatte om at vi har mottatt listen og er i ferd med å gå gjennom den. Allerede nå har enkelte medarbeidere sagt opp jobben selv, forteller administrerende direktør Roar Lund i Securitas til NTB.

Han forteller at de i Securitas ikke har latt brudd på trafikkreglene utløse noen reaksjon, men at de som har dommer eller er under etterforskning for vinningsforbrytelser, vold eller narkotikalovbrudd vil få en henvendelse fra arbeidsgiveren. Der vil selskapet ha nulltoleranse.

Påståtte sedelighetsforbrytelser karakteriserer Lund som mer komplekse, og at det derfor vil kreve en grundigere gjennomgang fra arbeidsgiverens side, spesielt med tanke på det vernet som arbeidstakere har.

- Vi ser på mulighetene for hvordan selskapene bedre kan jevnlig sjekke de ansatte i strafferegisteret, men også hvilken kontakt det skal være mellom myndighetene og selskapene når det blir kjent at ansatte er under etterforskning, sier justisminister Knut Storberget til NTB.

Ny lov raskt

Storberget (Ap) har innledet dialog med vekterbransjen og vil skjerpe krav til utdanning og vandel for bransjen, som er i stadig vekst.

Etter en rekke oppslag i mediene om vektere som går ut over sine fullmakter og skaper overskrifter om maktmisbruk og voldelig atferd, er både bransjen og justismyndighetene kommet på banen for å rydde opp. I et nyopprettet samarbeid vil Storberget forsere behandlingstiden for å gjøre lovverket bedre egnet til dagens vekterbransje. Selskapene selv ønsker endringene velkommen.

- Vi vil innføre denne nye loven raskt. Vi vil ha bedre kontroll og bedre opplæring slik at vi sikrer oss vektere som oppfører seg skikkelig, sier Storberget.

Vil ha varsel

Blant de tiltakene som diskuteres, er å lovfeste kravet til utdanning. I dag krever de største vekterselskapene at de ansatte har utdanning, men dette er ikke formalisert i bransjen.

I dag kreves det også vandelsattest når en person søker arbeid som vekter, men arbeidsgiveren har i dag ikke anledning til å få sjekket rullebladet for lovbrudd begått etter ansettelsen er foretatt. Det vil justisministeren endre på, noe bransjen har bedt om lenge.

- Vi er opptatt av at politiet må få en plikt til å si fra til arbeidsgiveren når de ser at vektere begår ulovligheter. Vi lever av å selge ordentlighet, og da kan vi ikke ha vektere som ikke holder mål, sier administrerende direktør Petter Furulund i Næringslivets Hovedorganisasjon. (©NTB)

Personvernpolicy