- Ansvarsfraskrivelse av Bjarne Håkon Hanssen

- Ansvarsfraskrivelse av Bjarne Håkon Hanssen
- Ansvarsfraskrivelse av Bjarne Håkon Hanssen

Barneombud Reidar Hjermann ber de ansvarlige departmentene umiddelbart sette inn tiltak overfor asylungdommene på Hvalstad.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter å ha besøkt transittmottaket for asylsøkende ungdom på Hvalstad etterlyser barneombudet nå handling. Hjermann har skrevet et skarpt brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet hvor han ber om at det umiddelbart settes inn tiltak slik at barna får et forsvarlig tilbud. Ombudet ber også om en tilbakemelding fra departementene på om det foretas grep i forhold til situasjonen for barnevernet i Asker.

Reagerer på Hanssen

Hjermann reagerer på arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssens uttalelse i NRK Dagsrevyen søndag om at barnevernet i Asker selv må rydde opp.

- Mener du dette er ansvarsfraskrivelse fra Hanssens side?

- Ja, svarer Hjermann.

Barneombudets møte med de til dels sterkt traumatiserte ungdommene gjorde inntrykk. – Det var for det første alt for mange ungdommer på et sted. Særlig en av boenhetene var preget av at det ikke var voksne til stede. Det var herja og nedslitt der, rett og slett, sier Hjermann.

Ifølge Hjermann er det ikke nok voksne på mottaket til å håndtere for eksempel voldsepisoder som kan oppstå. - Man må huske at dette er ungdom som har vanskelige erfaringer fra før. Når man bor så mange som 130 mennesker sammen er man nødt til å ha nok bemanning for å opprettholde ro og orden, sier det frittalende ombudet.

Mange som søker asyl lyver dessuten på alderen, slik at flere av de som bor i mottaket faktisk er voksne, poengterer Hjermann. Det i seg selv innebærer et sikkerhetsproblem for dem som faktisk er barn, mener han.

Barnevernet slo alarm

Det var i en reportasje i NRK Dagsrevyen søndag at det ble kjent at barnevernet i Asker har slått alarm om forholdene på mottaket, som de hevder strider mot barnevernsloven. 130 ungdommer er stuet sammen i brakkene, med bare seks voksne på vakt på kveldstid og tre på natt.

I gjennomsnitt bor asylsøkende ungdommer tre måneder på transittmottaket. - Det er altfor lenge og mye lenger enn forutsatt, sier Hjermann. Han ser to hovedårsaker til at de blir boende så lenge. For det første tar det tid å skaffe verge til hver enkelt, for det andre er det tidkrevende å aldersteste ungdommene.

Ombudet etterlyser handling også fra UDI, som han mener må gi klare normer for hva som kreves av et transittmottak for ungdom.

- Har du selv besøkt mottaket på Hvalstad tidligere?

- Jeg har ikke vært der tidligere. Men jeg besøkte mottaket da det tidligere lå på Tanum. Jeg jobbet også som veileder for personalet på mottaket på Tanum i lengre tid. Så asylmottak kan jeg, sier Reidar Hjermann.

Personvernpolicy