Slapp straff fordi hun tar lærerutdanning

<p> Foto: Scanpix.</p>
Foto: Scanpix.

En bergenskvinne (32) er på nytt blitt dømt for tyveri og narkotikaforbrytelser. Men hun slipper straff fordi hun går på lærerhøgskolen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ba.no som forteller dette, etter at Bergen tingrett nylig slo fast at kvinnen slipper straff selv om hun er er domfelt både i 2007 og 2008.

I alt sju tyverier ble kvinnen dømt for å ha stått bak i fjor. Ved flere av tilfellene gjaldt det varer for flere tusen kroner. Hun er også dømt for å ha brukt og oppbevart heroin og andre narkotiske stoffer.

I stedet for fengsel, ble hun idømt 75 timers samfunnstjeneste. Ifølge tingretten bør det at man er tidligere dømt i utgangspunktet tilsi at man får fengselsstraff. Men siden kvinnen for tiden studerer ved lærerhøgskolen slipper å havne bak murene. Hun virker motivert for en varig livsendring”, skriver tingretten. Det teller også i formildende retning at hun har barn og at hun kom med en uforbeholden tilståelse.

- Bør i fengsel andre gang

Jan Arild Ellingsen (FrP), nestleder i Stortingets justiskomité, er imot at man i dette tilfellet slipper straff.

- Jeg synes det er greit at man gir folk en sjanse under gitte forutsetninger. Første gang er det greit å vise goodwill og ha et åpent sinn. Men når man blir dømt på nytt synes jeg konsekvensene bør bli mer tydelige, sier Ellingsen, og legger til at her er det også snakk om at en ny forbrytelse er begått «rimelig umiddelbart» etter den første.

- Hva mener du skal til for at man slipper å gå i fengsel?

- Først og fremst at det foreligger særlige hensyn, at det er førstegangs handling og at det ikke vil virke støtende på den allmenne rettsoppfatning. Dernest mener jeg loven må være lik for alle. Det må ikke være ett sett med regler for kriminelle og ett sett for de som er lovlydige, sier Ellingsen.

Sigurd Schultz er fengselsleder ved Bodø overgangsbolig og medlem i Det kriminalitetsforebyggende råd. Han understreker at de som dømmer i slike tilfelle alltid må gjøre en avveining mellom flere hensyn. - Det handler om en balansegang mellom å gi en reaksjon på en handling og samtidig avpasse reaksjonen slik at man støtter opp under den fremtidige fungeringen til både individet og samfunnet i sin helhet, sier Schultz.

En balansegang

- Domstolene har vurdert begge disse aspektene, de har skuet tilbake på det personen har gjort og samtidig skuet framover. Her ligger balansepunktet, slår han fast.

- Hvor mange ganger skal man kunne bli dømt for en forbrytelse uten at man får fengselsstraff?

- Det finnes det noen føringer for, men de er ikke absolutte. For meg høres det ut som retten holder frem at den generelle vurderingen tilsier fengsling, men at de legger vekt på de individuelle særtrekk som er fremlagt, sier Schultz, som understreker at det ligger i kortene at å slippe fengsel ikke er noe man regne med skjer mange ganger.

– Underforstått sier retten at man kan ikke regne med at det skjer igjen, sier Schultz.

Personvernpolicy