Venter høyt trykk i lønnsoppgjøret

<p>Riksmeklingsmann Svein Longva tror det blir mer å holde styr på i årets lønnsoppgjør enn i tidligere. (Foto: Scanpix) </p>
Riksmeklingsmann Svein Longva tror det blir mer å holde styr på i årets lønnsoppgjør enn i tidligere. (Foto: Scanpix)

Riksmeklingsmann Svein Longva forventer at ikke bare avtalefestet pensjon, men også lønn blir et hett tema i årets lønnsoppgjør.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(NTB-Jofrid Egeland) Onsdag overleverer LO sine tariffkrav til NHO, og årets lønnsoppgjør er i gang. Tidligere tariffoppgjør har vært krevende nok, men i år er det flere ting å holde styr på enn ellers, fastslår riksmeklingsmann Svein Longva.

– AFP blir en stor sak, men det fremgår av utspill fra partene og debatten i mediene at også lønn blir et større og mer komplekst spørsmål enn på lenge. Det er tradisjonelle temaer partene tar opp, men de fremføres med større styrke enn før. Dessuten er det første gang jeg mekler i et samordnet oppgjør, så sånn sett blir nok dette det vanskeligste lønnsoppgjøret jeg har hatt, sier Longva til NTB.

Et samordnet oppgjør innebærer at det føres felles forhandlinger mellom hovedorganisasjonene LO og NHO, med mulighet for bransjevise, forbundsvise tilpasningsforhandlinger.

Lønnssprik

Riksmeklingsmannen mener årets lønnsoppgjør blir krevende av flere grunner. En utfordring er at en langvarig konjunkturoppgang i Norge har ført til større sprik i lønnsdannelsen enn vanlig. Han peker blant annet på at de ansatte i industrien fikk en lønnsøkning på 5,5 prosent i fjor. Dermed vil de som er blitt hengene etter, kreve sitt, tror Longva.

– De lavtlønte vil også komme med sine krav, dessuten har vi har spørsmålet om likelønn, lønn til utdanningsgrupper, samt ulikhetene i lønnsutviklingen mellom privat og offentlig sektor.

Longva sier at en annen utfordring for lønnsoppgjøret er at prisveksten i år ligger an til å bli på 3,5 prosent. Dermed vil det bli krav om høyere lønnstillegg enn før for å sikre folks kjøpekraft.

Et kompliserende element blir det ifølge Longva også at flere viktige spørsmål vil måtte legges på is fordi det ikke blir mulig å ta dem opp i et samordnet oppgjør.

– At ulike forbund ikke får hevet sine saker opp og inn i forhandlingene kan skape usikkerhet og dårlig forhandlingsklima, påpeker Longva.

Avtalefestet pensjon

Longva er ikke særlig i tvil om at det vil bli brudd i forhandlingene mellom LO og NHO, og at tariffoppgjøret vil ende til mekling på hans bord. Men skal det bli noen løsning på AFP-spørsmålet, må regjeringen inn i bildet før meklingen er over, sier Longva. Han ser ikke bort fra at det blir mye regning på ulike AFP-modeller for partene denne gangen.

– Jeg antar at alle tre partene både har tenkt og regnet mye på forhånd. De stiller neppe uforberedt.

Longva ser for seg at sekretariatet til regjeringens AFP-utvalg vil trekkes inn for å kvalitetssikre partenes eventuelle AFP-løsning.

– Dette sekretariatet kjenner saken godt. Dessuten er partene kjent med og har deltatt i sekretariatet gjennom arbeidet i AFP-utvalget.

Nerver

Den store hodepinen for partene er å finne en løsning som både tilfredsstiller fagbevegelsens krav om at en AFP-pensjonist ikke skal tape på å gå av som 62-åring og pensjonsforliket fra Stortinget, som bygger på prinsippet om at det skal lønne seg å stå lengst mulig i jobb.

Ryktene sier at riksmeklingsmannen har lest Stortingets pensjonsforlik opp og i mente, men han benekter at han har lært seg det utenat:

– Jeg har bare prøvd å sette meg inn i de delene av pensjonsreformen som er relevant for denne meklingen. Det er jo greit å vite hva partene snakker om.

Et stort og krevende lønnsoppgjør til tross, riksmeklingsmannen sier det ikke har begynt å kile i magen ennå.

– Det er først mot slutten det blir nerver og spenning. Slik må det jo være, ellers er det ikke noe trykk i meklingen. Meklingens dynamikk er at man ubønnhørlig nærmer seg stupet. Hvis det ikke var slik, fikk man ikke opp tempoet i meklingen.

Longva lover at han skal stille til mekling i god form etter mye skigåing i påsken, men at han kommer til mekling like påskebrun som tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster, kan han ikke love. Longva trives nemlig ikke like godt i solsteiken. (©NTB)

Personvernpolicy