Store forsinkelser i skytefelt-opprydning

Store forsinkelser i skytefelt-opprydning
Store forsinkelser i skytefelt-opprydning

Opprydningen av Hjerkinn skytefelt ligger etter planen. Bare to tredjedel av planlagt ferdig område er påbegynt ryddet i 2007.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta:

Hjerkinn skytefelt er på totalt 165 km i Dovre og Lesja kommuner.

Feltet ble etablert i 1923 og er i hovedsak benyttet som skarpskytingsfelt for Hæren og Luftforsvaret.

Tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til sivile formål ble vedtatt av Stortinget 23. mars 1999.

Militær bruk av Hjerkinn skytefelt planlegges redusert fra 2006, og avsluttes helt i løpet av 2008.

Fase 1:

2006 til 2012: Fjerning av tunge anlegg og én full runde med eksplosivrydding på hele skytefeltarealet (søk i tre retninger). Budsjett: 321 millioner kroner.

Ryddet i 2007:

- 4 778 blindgjengere, av disse var 252 over 30 mm

- 26 kubikkmeter søppel

- 200 kubikkmeter treverk

- 36 998 tonn ammunisjonsskrap

- 0,26 tonn plast

- 5 tonn stål og jernskrap

Dette kommer fram i en rapport som er unntatt offentligheten, men som ABC Nyheter har fått tilgang på.

- Vi får for lite mannskap fordi det er for liten kapasitet i forsvaret, sier prosjektleder Odd-Erik Martinsen til ABC Nyheter.

-Innsatsen må økes
Prosjektledelsen i Forsvarsbygg forklarer også forsinkelsen med at dårlig vær og snø har hindret opprydningsarbeidet og at de i 2007 har ryddet det mest krevende arealet i hele skytefeltet..
Fristen for første del i prosjektet er 2012.

Det markerte området skulle være gjennomgått innen 2007.Det markerte området skulle være gjennomgått innen 2007.

I 2007 skulle 30,7 kvadratkilometer være ryddet, men GPS-logging gir et resultat på 19,2 kvadratkilometer.

- Faktum er at vi må få mer mannskap fremover enn vi har gjort i 2006 og 2007. Ellers når vi ikke den første prosjektfristen i 2012, sier militær delprosjektsleder, Ole Petter Gundersen, til ABC Nyheter.

Dette har man ryddet.Dette har man ryddet.

Dette går også klart frem av årsrapporten. Her står det at «med tilsvarende fremdrift som til nå, vil fase 1 måtte gå utover 2012». Gundersen mener imidlertid at hvis de ikke blir ferdige, kan de bare utsette det til neste fase i prosjektet.

For mye lønn
Prosjektledelsen mener imidlertid at dette ikke vil føre til økte utgifter fordi de, pga reduserte mannskap i 2006 og 2007, vil ha penger til gode.

-Jeg er ikke bekymret, sier Gundersen.

I 2007 brukte prosjektet 1259 færre dagsverk enn planlagt.

Årsrapporten viser også en del rot i forhold til den økonomiske kompensasjonen til mannskapene.

- Oversikten over mannskapene som skal jobbe hver uke er ikke klare i tide.

- På grunn av feilrapportering er det utbetalt 22 kr for mye pr dag i lønn til soldatene.

- Mannskapene må møte allerede søndag, og drar vanligvis ikke hjem før lørdag. Slik blir to helger belastet istedenfor en.

Dette skal mannskapet ha beskrevet som uheldig, og årsrapporten konkluderer at dette må endres for å sikre rekruttering til prosjektet. At det skal ha vært problematisk er imidlertid prosjektledelsen uenig i.

- Vi opplever ikke at det har vært noe rot, men at ting har fungert greit. Mannskapene er fornøyde. Det er ikke noe misnøye med opplegget, vi har bare valgt en annen løsning nå, sier Odd-Erik Martinsen.

Færre søk
Nå håper prosjektledelsen at de skal få nye retningslinjer, som gir større rom for skjønn i vurderingen av hvor mange ganger man skal gå manngard.

Etter planen skal man gå over hele området tre ganger i tre ulike retninger for å finne alle blindgjengere og gamle eksplosiver.

- Erfaringer gjort allerede nå, viser at det ikke vil være fornuftig bruk av ressurser å gå over hele feltet 3x3 ganger, sier Gundersen.

Det varierer mye hvor mye de finner i de ulike delene av skytefeltet. Prosjektledelsen ønsker nå at hvor mange ganger man skal gå over området skal kunne varieres utifra hvor mye brukt det har vært og hvor mye man finner der.

- Vi ser på det som sunn fornuft at når vi vet at et område er lite brukt og vi finner ingenting der på første gjennomgang eller på andre, så kan vi droppe den tredje, sier Gundersen, som håper faggruppen vil være enig med han.

I 2007 fant man 4 778 blindgjengere og av disse var 252 over 30mm.

Personvernpolicy