- Mangelfull informasjon fra StatoilHydro

<p>Statoils anlegg på Melkøya for mottak av gass fra Snøhvit-feltet.  (Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX) </p>
Statoils anlegg på Melkøya for mottak av gass fra Snøhvit-feltet. (Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX)

Statens forurensingstilsyn godkjenner ikke StatoilHydros søknad om å få fortsette med høye utslipp i ubegrenset tid på Melkøya, på grunn av mangelfull informasjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

StatoilHydros anlegg på Melkøya i Hammerfest for mottak av gass fra Snøhvit-feltet har siden oppstarten i fjor hatt langt større utslipp enn forventet.

Statens forurensningstilsyn (SFT) opplyser fredag om at StatoilHydros søknad om å fortsette de høye utslippene i en ubegrenset utvidelse av oppstartsfasen ikke har blitt godkjent.

Begrunnelsen er at søknaden er ufullstendig, og SFT har nå bedt StatoilHydro om å sende søknaden på nytt med flere opplysninger.

- StatoilHydro har støtt på uforutsettheter med teknologien, og vi synes det er veldig uheldig at dette får så betydelige miljømessige konsekvenser, sier SFT-direktør Ellen Hambro til ABC Nyheter.

Tilsynet krever nå at StatoilHydro bedre må redegjøre både for muligheter de har for å redusere utslippene og hvilke alternativer det finnes for å sikre miljømessig optimal oppstart av anlegget.

Høyere enn forventet

StatoilHydro redegjorde høsten 2005 for forventede utslipp i oppstartsfasen for anlegget. Men siden oppstarten i august i fjor har utslippene av blant annet sot og CO2 vært større enn forventet. Feil på anlegget har ført til at det har stått stille siden november.

I tillatelsen til Hammerfest LNG fra 2004 kan StatoilHydro ha høyere utslipp enn ved normal drift i en oppstartsfase på 6-10 måneder. Denne tillatelsen gjelder fortsatt.

Det selskapet nå søker om er at oppstartsfasen blir utvidet på ubestemt tid.

- Utslippssituasjonen for Hammerfest LNG er alvorlig. Det er svært viktig at StatoilHydro setter i verk absolutt alle tiltak som kan hindre eller begrense utslippene fra anlegget, sier Hambro.

Kvotepliktig CO2

Fra 1. januar 2008 er CO2-utslippene fra anlegget kvotepliktige i henhold til klimakvoteloven. Det betyr at STF ikke kan sette grenseverdier på CO2-utslippene, kun de øvrige utslippene fra anlegget.

StatoilHydro må imidlertid bevise overfor STF at de kan overvåke og rapportere CO2-utslippene på en tilfredsstillende måte.

- De må betale kvoter for alle CO2-utslippene og det vil bidra til å redusere utslipp andre steder i verden. Det er de øvrige utslippene vi skal regulere, sier Hambro.

Personvernpolicy