Dette er EUs klimaplan

Her er hovedtrekkene i den mest omfattende klimaplanen i verden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utslippskutt
EU-kommisjonen la onsdag fram et lovforslag med virkemidler som skal sikre at EU når sine 20-20-20-mål. Kutter 20 prosent utslipp. Krever 20 prosent fornybar energi. Og det skal skje innen 2020.

Kvotehandel
EUs kvotehandelssystem utvides og blir strammere. Dette påvirker også Norge. Det innføres et tak på CO2 -kvoter for hele EU fra 2013, som blir gradvis senket slik at det blir 21 prosent lavere kvoter i 2020.

Det blir slutt på gratiskvoter til kullkraftverk. Kommisjonen regner med at strømprisene da vil øke med 10-15 prosent fram til 2020.

Kraftkrevende industri inkluderes i kvotehandelssystemet, men får gratiskvoter fra starten. Et auksjonssystem for kvoter vil bli gradvis innført. Det blir også gradvis innføring av kvotekjøp for luftfartssektoren og oljeraffinerier.

Det innføres restriksjoner på bedrifters mulighet til å kjøpe CO2 -kvoter i utviklingsland, fram til en ny internasjonal klimaavtale er på plass.

CO2 -fangst
Kommisjonen legger fram de første reglene og incentivene for å fremme CO2 -fangst og lagring fra store utslippskilder.

Biodrivstoff

Biodrivstoff skal utgjøre minst 10 prosent i transportsektoren i 2020, men det skal samtidig innføres strenge kriterier for å at sikre at produksjonen av biodrivstoff skjer miljøvennlig.

Statsstøtte

Det åpnes for statsstøtte til miljøvennlige prosjekter, som dekker differansen mellom produksjonskostnader og markedspris. EU har normalt forbud mot statlig støtte som kan virke konkurransevridende. Det muliggjør sannsynligvis norsk statlig støtte til CO2 -rensing på Mongstad.

Personvernpolicy