Alle de åtte «Terra-kommunene» brøt loven

<p>Fylkesmann Ola Bjerkaas i Nordland (t.h.), slår sammen med avdelingsdirektør Roar Arne Kvitvik i Fylkesmannens kommunal- og beredskapsavdelinge fast at alle de fire nordlandskommunene har brutt kommuneloven i Terra-saken </p>
Fylkesmann Ola Bjerkaas i Nordland (t.h.), slår sammen med avdelingsdirektør Roar Arne Kvitvik i Fylkesmannens kommunal- og beredskapsavdelinge fast at alle de fire nordlandskommunene har brutt kommuneloven i Terra-saken

Alle de åtte kommunene i Terra-saken har brutt kommuneloven, fastslår fylkesmennene i fire fylker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Terra-saken:
* Vik kommune i Sogn og Fjordane fikk i 2001/2002 klarsignal fra Kommunaldepartementet om å fraskrive seg framtidige inntekter fra konsesjonskraften mot et engangsbeløp som ble plassert i obligasjoner.
* Dette brevet ga støtet til at Vik og etter hvert sju andre norske kommuner solgte framtidige kraftinntekter og investerte pengene i risikofylte obligasjoner formidlet av selskaper i Terra-systemet.
* Fire fylkesmenn har nå avgjort at Terra-investeringene strider mot kommuneloven. Vik, Haugesund, Bremanger, Kvinesdal, Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik må dermed selge sine obligasjoner, med fare for store tap.
* Kommunaldepartementet har overfor NTB anført at Vik-brevet ikke er relevant for bruddene på kommuneloven. Årsaken er blant annet at investeringene er mer risikofylte enn hva loven gir anledning til.
* I etterkant av konkursen i Terra Securities har kommunene fremmet krav om penger fra boet. Kommunene har også varslet at det er aktuelt å gå til sak mot ansvarlige i Terra-systemet, fordi de mener risikoen ved investeringsproduktene ikke ble godt nok redegjort for. (©NTB)

For snaut to uker siden slo Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fast at Vik og Bremanger hadde brutt kommuneloven ved å investere framtidige kraftinntekter i risikofylte obligasjoner gjennom Terra-systemet.

Mandag fikk de seks andre Terra-kommunene samme dom. Først ute var Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland. Så svingte Fylkesmannen i Nordland øksen over Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik.

– Samtlige av de fire kommunene har opptrådt i strid med kommuneloven paragraf 52. Bestemmelsen forbyr at kommunene foretar finansinvesteringer som innebærer vesentlig finansiell risiko. Det er også funnet mangler ved kommunenes finansforvaltningsreglement, heter det i avgjørelsen fra fylkesmann Ola Bjerkaas.

Flere punkter

Alle Terra-kommunene har brutt kommunelovens paragraf 52, ifølge fylkesmennene. Med unntak av Hemnes og Haugesund har kommunene også brutt paragraf 54, som forbyr salg av framtidig inntekt fra skatter og avgifter, herunder konsesjonsavgift og eiendomsskatt.

– Narvik kommune har i tillegg handlet i strid med kommunelovens paragraf 50, opplyser Fylkesmannen i Nordland. Dette fordi lånte midler ble anvendt som toppfinansiering ved bytte av obligasjoner.

I flere av kommunene har saksbehandlingen dessuten vært for dårlig. Fylkesmannen i Rogaland slår for Haugesunds vedkommende fast at saksbehandlingen var ufullstendig og at uavhengig kompetanse burde ha vurdert investeringsvedtaket.

– Alvorlig

Både stortingspolitikere og lokalpolitikere har krevd at rådmennene i Terra-kommunene vurderer å gå av som følge av finansskandalen. Fylkesmannen i Nordland peker på at rådmannen har et klart ansvar for forsvarlig utredning av saksdokumenter, men slår samtidig fast at det ikke fritar kommunestyret fra å stille kritiske spørsmål.

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen i Vest-Agder ser alvorlig på saken.

– Kommunen har tatt en vesentlig finansiell risiko, og det gjør det til en alvorlig sak. Samtidig har Kvinesdal fått dårlige råd av Terra. Risikoen er blitt underrapportert, sier Olsen.

Fylkesmennene fastslår at investeringsvedtakene er ulovlige, hvilket innebærer at kommunene nå må selge seg ut. Et hastig nedsalg kan påføre kommunene større tap enn hva som hittil er anslått, derfor aksepterer fylkesmennene at de bruker noe tid å avhende obligasjonene.

– Rygg til å bære

Kvinesdal kommune i Vest-Agder har investert rundt 44 millioner i Terra-systemet. Hvor mye kommunen vil tape, avhenger av hva obligasjonene blir solgt for. Den lille kommunen med 1.600 innbyggere har godt med penger. Over 40 millioner kroner står på bok, får NTB opplyst.

– Vi vil gjøre hva vi kan for å få tilbake pengene, men vi har økonomisk rygg til å bære eventuelle tap, sier ordfører Odd Omland i Kvinesdal.

Han har allerede meldt et krav på nesten 11 millioner kroner til boet etter Terra Securities-konkursen og utelukker ikke søksmål for å få igjen pengene som kan gå tapt.

Andre Terra-kommuner er betydelig verre stilt enn Kvinesdal, og flere ordførere har forberedt sine innbyggere på kutt i tjenestetilbudet dersom størsteparten av pengene går tapt. (©NTB)

Personvernpolicy