Krever svar om soldatvold

Generaladvokaten vil til bunns i påstandene om at norske soldater skal ha brukt vold mot sivile Afganere.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvaret legger ikke skjul på at norske soldater i Afghanistan skal ha brukt slag og spark mot sivile afghanere som plukket tomhylser på skytebanen - men sier de handlet med tanke på egen sikkerhet.

- Vi skal nå kontakte Forsvaret for en redegjørelse om hva som har skjedd, hvem som involvert og når dette skal ha skjedd, sier generaladvokat Arne Willy Dahl.

Generaladvokaten leder den militære påtalemyndighet. Generaladvokaten og krigsadvokatene som har regionalt ansvar, er også rådgivere for Forsvaret i disiplinær- og straffesaker som blir forelagt dem. Det er hovedsakelig slik de får kunnskap om eventuelle saker.

Vold mot sivile

Det ble i dag kjent at en masteroppgave i sosiologi avslører at norske soldater skal ha brukt vold mot sivile afghanere. I oppgaven er sju soldater grundig intervjuet om forventninger og opplevelser i forbindelse med tjenesten i Afghanistan og det er her hendelsen skal ha kommet fram.

- Denne informasjonen har vært krevende å håndtere fordi den inneholder alvorlige brudd på etiske regler som gjelder for soldater i internasjonal tjeneste, skriver Blix i oppgaven.

Episodene skal ha funnet sted i forbindelse med trening på skytebanen. Under skytetrening kunne det komme flere titalls afghanere for å plukke tomhylser, men plukkerne var vanskelig å holde på avstand til tross for advarsler fra vaktene. Ifølge soldatene som er intervjuet, ble afghanere ved noen anledninger sparket og slått av norske soldater for at de skulle holde seg på avstand.

Ikke disiplinærsak

- Denne saken har så langt vært ukjent for oss, sier generaladvokat Arne Willy Dahl.

Generaladvokaten har heller ikke uttalt seg i en disiplinærsak om dette forhold, noe som tyder på at det ikke har vært behandlet som det i Forsvaret.

Fra presseoppslagene om saken vurderer Dahl saken som ikke alvorlig, og sier at det muligens snakk om en refselse.

- Det som kan være aktuelt er legemsfornærmelse og der er strafferammen inntil seks måneders fengsel, sier han.

87 saker i 2007

De må også undersøke om sakene kan være foreldet. Foreldelsesgrensen er to år.

- Vi vil også høre hvilke vurderinger Forsvaret har gjort i denne saken.

Generaladvokaten og krigsadvokatene uttaler seg om saker som gjelder alt fra disiplinærtiltak ovenfor noen som ikke er møtt til Heimevernøvelse og til underslag og vold. De behandlet 87 saker i 2007 og 93 i 2006. Men voldssaker er det sjeldne.

- Det er ikke hvert år vi får saker om at norske soldater skal ha brukt vold i utlandet, sier han.

Krigshandlinger

Denne saken omfattes sannsynligvis ikke av Geneve-konvensjonene siden det ikke

er snakk om krigshandlinger, sier førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter, Gro Nystuen.

Hun forteller at fredsbevarende styrker ofte havner i situasjoner der de i større grad må opptre som ordenspoliti enn som soldater. Men soldatene må forholde seg til norsk lov.

- De blir ikke immune mot norsk lov, selv om de drar til utlandet, sier hun.

- Aksepteres ikke

- Sikkerheten på skytebanen er et absolutt krav, men vi aksepterer ikke at det brukes vold mot lokalbefolkningen, sier kommunikasjonssjef Erling Kristiansen i Hæren til Adresseavisen.

Ledelsen i Hæren er kjent med masteroppgaven fra Tom Christian Blix, og opplysningene som kommer fram. Ledelsen i Forsvaret hadde blant annet et møte med Blix etter at oppgaven var ferdig i fjor vår.

bunns

Personvernpolicy