Millionbot etter alvorlig skyteuhell

<p>Illustrasjonsfoto: Forsvarets mediesenter</p>
Illustrasjonsfoto: Forsvarets mediesenter

Forsvaret er ilagt en millionbot etter en soldat ble skutt tre ganger under en ureglementert øvelse. - Vi erkjenner systemsvikt, sier oberstløytnant.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Soldaten skjøt kameraten 3 ganger i overarmen under en ureglementert øvelse på Terningmoen. Foto: Forsvarets mediesenterSoldaten skjøt kameraten 3 ganger i overarmen under en ureglementert øvelse på Terningmoen. Foto: Forsvarets mediesenter

Hæren erkjenner ansvar etter en alvorlig skyteulykke hvor en soldat ble skutt 3 ganger i overarmen av en kamerat. De anbefaler nå forsvarsledelsen å akseptere en millionbot som politimesteren i Hedmark har ilagt dem.

- Ja, vi erkjenner de faktiske forhold og er enige med Politiet, sier oberstløytnant Erling Kristiansen til ABC Nyheter.

- På det tidspunkt ulykken skjedde kunne det vært bedre oppfølgning, strengere kontroll og bedre kompetanse.

- Ulykken avdekket systemsvikt og dette har fått konsekvenser for hvordan vi driver skarpskytning, sier han.

Ulykken skjedde høsten 2006 da den norske elitestyrken Telemark Bataljon (TMBN) drev skytetrening i Terningmoen skytefelt utenfor Elverum.

De to soldatene i midten av 20-årene drev parvis framrykning under snøforhold. En av dem la da det mer enn 11 kilo tunge maskingeværet MG-3 på kameratens rygg for støtte. Da båndet med ammunisjon var i ferd med å tømmes roper han til kameraten: - Gjør klar nytt bånd.

Kameraten forsøker da å få fatt i nye 100 skudd i stridsvesten, men «idet han fører armen bakover kommer albuen i høyde med flammedemperen og han blir truffet av 3 skudd i venstre overarm», heter det i en rapport fra Hærstaben datert 7. januar.

Den alvorlige ulykken kritiseres i sterke ordelag i både forsvarsinterne uttalelser og vurderinger hos Politimesteren i Hedmark som også undersøker saken.

Blant de interne ankepunktene er at skyteøvelsen ikke er dokumentert i Hæren, at det ikke var gjennomført risikovurdering «i tilstrekkelig grad» og «roller og ansvar mht. sikkerhet var ikke dokumentert».

Politimesteren slår på sin side fast at skytestillingen ikke finnes beskrevet i utdanningsdirektivet for MG-3. Politiet fastslår også at «ulykken kom som følge av manglende opplæring, oppfølging og kontroll».

En rapport fra ulykkeskommisjonen slår også fast at Telemarksbataljonens «rutiner og prosedyrer ikke var gode nok for organiseringen av skyteøvelsen».

I Hærstabens skriv fra 7. januar konkluderes det med «på ulykkestidspunktet var dette trolig riktig».

Likevel har saken ikke fått noen følger for de offiserene som organiserte øvelsen. Krigsadvokaten har ikke funnet grunn til å anbefale noen disiplinære reaksjoner og Hæren slutter seg til denne vurderingen.

De to soldatene som opplevde ulykken har i etterkant fått behandling og begge er nå tilbake i tjeneste i Telemarkbataljonen.

Personvernpolicy