Riksrevisjonen kritiserer sikkerhetsarbeidet

Riksrevisor Jørgen Kosmo er skuffet over Justisdepartementets krisehåndtering. (Foto: Scanpix)
Riksrevisor Jørgen Kosmo er skuffet over Justisdepartementets krisehåndtering. (Foto: Scanpix)

Mangelfull samordning fra Justisdepartementet kan føre til en dårlig krisehåndtering, mener riksrevisor Jørgen Kosmo.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Riksrevisjonen har gått gjennom Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet, og konkluderer med at departementet i liten grad har inntatt en aktiv rolle som samordningsdepartement på samfunnssikkerhetsområdet.

– Vi har ikke sett denne rapporten før den ble lagt fram i dag. Derfor ber vi om forståelse for at departementet trenger litt tid før rapporten kan kommenteres, sier fungerende informasjonssjef Gunnar A Johansen.

Han sier justisminister Knut Storberget (Ap) vil legge fram en stortingsmelding om samfunnssikkerhet og beredskap i løpet av våren.

Kjente til arbeidet

Johansen bekrefter at departementet har registrert at Riksrevisjonen har vært i departementet og foretatt undersøkelser og intervjuer i tilknytning til rapporten.

– Vi har registrert at Riksrevisjonen har utvidet sitt arbeidsområde, men kjenner ellers ikke til hva rapporten bygger på, sier Johansen.

Riksrevisjonen mener at en tilfredsstillende organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet er en forutsetning for at samfunnet skal være godt rustet til å håndtere hendelser og ulykker som oppstår.

– Det kan derfor stilles spørsmål ved om Justisdepartementet i kraft av sitt samordningsansvar i større grad bør følge opp at det gjennomføres overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser for departementenes ansvarsområder, heter det i rapporten som Riksrevisjonen la fram tirsdag.

Skuffet

Riksrevisor Jørgen Kosmo er skuffet over resultatet av undersøkelsen.

– Jeg må innrømme at jeg er skuffet. Med det fokuset som det har vært de siste årene på sikkerhetsarbeid og krisehåndtering hadde jeg trodd at vi hadde kommet lenger, sier han.

Det er Justisdepartementet som har det overordnede ansvaret og koordineringen for samfunnssikkerheten. Undersøkelsene viser at fem av ni departementer ikke har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser for sine departementsområder. Justisdepartementet følger ikke godt nok opp tilsynet med departementene og hvilke prioriteringer som gjøres.

– Samtidig gir ni departementer uttrykk for at de opplever Justisdepartementets samordningsoppgave som utydelig, sier Kosmo.

Pålagt av Stortinget

Riksrevisoren peker på tre konkrete hendelser der samordningen av krisehåndtering ikke har vært god nok. Det er de to tilfellene av giardiaparasitt i drikkevannet i Oslo høsten 2007 og i Bergen høsten 2004. Kosmo trekker også fram brannen på Oslo S i november fjor som førte til at store og viktige datasystemer brøt sammen.

– Disse sakene synliggjør hvor viktig ansvaret for samordning av krisehåndteringen er. Justisdepartementet er pålagt av Stortinget å ivareta dette på en betryggende måte, sier Kosmo. (©NTB)

Personvernpolicy