Norske soldater avvist av Sudan:

Kan sendes til andre land

Norske soldater i den norske utrykningsstyrken i Afghanistan fotografert i 2007 under trening på nærstrid i bebygd område. Illustrasjonsfoto: Lars Magne Hovtun / Forsvaret / Scanpix.
Norske soldater i den norske utrykningsstyrken i Afghanistan fotografert i 2007 under trening på nærstrid i bebygd område. Illustrasjonsfoto: Lars Magne Hovtun / Forsvaret / Scanpix.

Etter at det ble bestemt at Norge ikke sender styrker til Sudan, sier forsvarsministeren til ABC Nyheter at styrken kan sendes til andre land.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi har meddelt FN at vi er åpne for å vurdere henvendelser om deltakelse i andre operasjoner, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til ABC Nyheter.

ABC Nyheter er kjent med at Haiti er et av de landene som vurderes for den norske ingeniøravdelingen. Strøm-Erichsen vil imidlertid ikke bekrefte dette.

Uttalelsen kommer etter at Sudan har bestemt at de ikke vil ha den norske ingeniøravdelingen inn i landet. Norge og Sverige har derfor trukket sine tilbud til FN om styrker til Darfur

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix.Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix.

Den norsk-svenske ingeniøravdelingen skulle bidra til utbygging av nødvendig infrastruktur i en tidlig fase av FN og AUs (Den afrikanske union) fellesoperasjon i Darfur.

Det foreligger imidlertid per i dag ingen formelle anmodninger fra FN om ingeniøravdelinger til andre pågående operasjoner.

- Jeg vil ikke på nåværende tidspunkt utelukke noen operasjoner. Dersom en formell henvendelse kommer fra FN, vil vi vurdere denne nøye med tanke på deltakelse, sier forsvarsministeren.

Brukte nesten en milliard

Norge har hatt et aktivt forhold til Sudan gjennom mange år, knyttet til fredsprosessene i landet og på bistandssiden. Totalt hadde Norge i fjor kostnader og utgifter på totalt 940 millioner kroner knyttet til Sudan.

Cirka 680 millioner kroner av disse ble gitt som bistand til det kriserammede landet.

- Ett av formålene med denne bistanden er å understøtte gjennomføringen av fredsavtalen mellom nord og sør, sier Strøm-Erichsen.

Norge gir videre betydelig støtte for å avhjelpe humanitær lidelse, både i Darfur og andre steder i Sudan, og til tiltak som bidrar til å fremme fred- og forsoningsprosessene. Det er ikke aktuelt å legge om denne innsatsen, ifølge forsvarsministeren.

Opptrening, materiellanskaffelser, kontraktsutgifter knyttet til den norske delen av den norsk-svenske ingeniøravdelingen beløper seg i størrelsesordenen 260 millioner kroner.

- Mye av dette er nyanskaffelser og oppgradering av materiell, samt innkjøp av forsyninger som kan gjenbrukes i andre operasjoner, sier hun.

Risikerer ny borgerkrig

Norges engasjement i Sudan er basert på en forpliktelse til å støtte gjennomføringen av fredsavtalen mellom nord og sør (Comprehensive Peace Agreement - CPA) og å få til en fredelig løsning i Darfur.

- Uten en videre implementering av CPA risikerer man at landet faller tilbake til borgerkrig, hevder ministeren.

Har gitt opp å bidra med militære styrker

Regjeringen har konkludert med at Norge ikke kan opprettholde tilbudet om et styrkebidrag til FN og Den afrikanske unions felles fredsoperasjon i Darfur (UNAMID). Årsaken er Sudans motstand mot bidraget.

FN har i lang tid arbeidet aktivt både på politisk og teknisk nivå for å sikre sudansk aksept av det norsk-svenske bidraget.

- Dersom FN nå trekker konklusjonen om at det norsk-svenske bidraget ikke kan brukes, er dette et stort tilbakeslag og helt og holdent Sudans ansvar. Norge og Sverige har gjort det vi har kunnet for å få aksept for bidraget, og vi opplever også at FN har gjort sitt ytterste for å oppnå dette.

Vil fullføre treningen

På militær side, har Norge i dag fem stabsoffiserer i Darfur, samt nærmere 30 stabsoffiserer og militærobservatører i FN-operasjonen i Sør-Sudan.

- Vi har ingen ønsker om å trekke ut dette personellet. Samtidig ser vi nå ikke realisme i å stille i UNAMID.

Når det gjelder avdelingen som har ligget i trening for oppdrag i Sudan, vil de fullføre treningen som planlagt i løpet av januar.

- Styrken vil i realiteten bli oppløst, men ved neste korsvei vil dette personellet bli forespurt om å delta i en annen FN-operasjon.

Les også:

Mener norske soldater er CIA-agenter
Norge holder fast ved planen om Darfur-styrke
Til krig for EU i Afrika
FN: Sudan blokkerer Darfur-styrke
- Trolig i Darfur ved nyttår

Personvernpolicy