Staten vil gjøre deg klimanøytral

Flyr du mye, forrurenser du mye. Fra april kan du kjøpe godkjente klimakvoter fra SFT. Foto: Scanpix<br><p> </p>
Flyr du mye, forrurenser du mye. Fra april kan du kjøpe godkjente klimakvoter fra SFT. Foto: Scanpix
 

Fra første april kan du gjøre opp for dine flyreiser og andre utslipp ved å kjøpe klimakvoter hos SFT.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Miljøverndepartementet har sett seg lei på mindre seriøse tilbydere av klimakvoter. Nå har de gitt Statens Forurensingstilsyn (SFT) i oppdrag å finne en enkel og sikker måte for alle å kjøpe seg god klimasamvittighet.

- Vi mener det er naturlig at staten har en ordning, der du kan være helt trygg på at du får kjøpe FN godkjente kvoter, sier informasjonsrådgiver i SFT, Audun Garberg.

Velkommen
Klimarådgiver i Naturvernforbundet Anders Larsen ønsker ordningen velkommen.

- Vi mener det er på tide at det kommer et statlig ordning for kjøp av private klimakvoter, sier han til ABC Nyheter.

- Det viktigste er å sikre at kvotene fører til reelle kutt, noe som krever oppfølging, legger han til.

Ifølge Miljøverndepartementet er det avdekket at noen av de eksisterende aktører tar høye administrasjonskostnader og at opprinnelsen til «kvotene» som tilbys er ukjent. I enkelte tilfeller er det heller ikke dokumentert at de «kvotene» som tilbys er godkjent under Kyotoprotokollens strenge regime.

Slettekvoter
I det foreløpige forslaget til SFTs legger de opp til at kvotene skal være slettekvoter. Grunnleggende sett kan du si at en klimakvote er en omsettelig tillatelse til ett tonn utslipp. Når du kjøper en kvote og sletter den, blir den tatt ut av systemet. Det betyr at en tilsvarende reduksjon i utslipp. At dette faktisk skjer, er underlagt kontrollen etter Kyotoprotokollen.

- Hvor effektive slike slettekvoter er, er avhengig av hvor stramt kvotesystemet er, forklarer Larsen.

Han er ikke fornøyd med stramheten på det kvotesystemet som har vært. Men det er lansert et nytt kvotesystem for 2008 som skal være bedre.

- Det nye systemet skal være strammere, men fortsatt ikke stramt nok, sier han.

Pris
Private kvotekjøp skal ikke inngå i statens forpliktelser ifølge Kyotoprotokollen. Selve kjøpet av kvotene ønsker de at Finansdepartementet skal ta seg av. Hva du betaler for kvotene skal følge markedspris. I dag ligger en ordinær kvote på rundt 180 kroner. SFT ønsker også at det skal være mulig å betale for kvotene på internett gjennom en online betalingsløsning. Slik skal det være så enkelt som mulig for brukerne.

- Det beste er imidlertid å kutte i egne utslipp, legger Anders Larsen til.

Men hvis du må ut og fly, for eksempel til Los Angeles, vil det tilsvare et utslipp på 1,2 tonn CO2. Legger du på litt for bilkjøringen resten av året, kan du da få god samvittighet for rundt 360 kroner.

Personvernpolicy