Nytt lovforslag til behandling

-Må respektere folkeavstemning

-Må respektere folkeavstemning
-Må respektere folkeavstemning

Høyres Per-Kristian Foss er overrasket over at nei-siden i Arbeiderpartiet mobiliserer mot et forslag om at folkeavstemninger skal respekteres.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foss er medforslagsstiller til grunnlovsforslaget om at folkeavstemninger skal bekreftes av Stortinget med grunnlovsmessig to tredelers flertall og ikke tre firedeleres flertall som i dag. Forslaget skal behandles på gruppemøter i Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Venstre onsdag og kommer opp i Stortinget torsdag.

– Jeg har alltid oppfattet det slik at nei-siden i Ap aldri har vært i tvil om at partiet skal respektere folkeavstemninger. Men jeg tror forslaget blir vedtatt. Når fungerende parametrisk leder Olav Akselsen har uttalt at man ikke har tradisjon i Ap for å stemme mot sine egne, regner jeg med at det går i orden, sier Foss.

Nødvendig med 59

For å hindre at forslaget blir vedtatt, er det nødvendig med 59 stemmer. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti vil stemme imot forslaget.

I tillegg har 18 representanter i Ap bedt om å få stemme imot. Hvor mange som vil stemme imot fra Venstre og Frp er mer usikkert. Dersom Ap lar alle sine nei-folk stemme som de vil, tåles det bare fire nei-stemmer fra Venstre og Frp.

– Stå sammen

Sp-leder Åslaug Haga mener det vil være et kupp av ja-siden dersom Ap og Frp binder sine representanter til å stemme for grunnlovsforslaget som vil gjøre det enklere å melde Norge inn i EU.

Hun oppfordrer nei-siden til å stå sammen i avstemningen på Stortinget torsdag.

– Hvis forslaget blir vedtatt, vil det være et alvorlig tilbakeslag for nei-siden, ganske enkelt fordi vi senker terskelen for et EU medlemskap, sier hun.

Foss er ikke overrasket over Hagas synspunkt. Han sier at Sp er det eneste partiet som ikke vil følge folkets vilje til folkeavstemninger og som mener at en nei-stemme er mer verdt enn en ja-stemme i EU-avstemninger, slik at det er mulig for en liten minoritet å sette seg over folkeviljen.

Foss tar også avstand fra dem som knytter forslaget direkte opp mot folkeavstemninger om EU og understreker at forslaget er prinsipielt. (©NTB)

Personvernpolicy