233 drept i trafikken i fjor

Av de 233 som omkom i trafikken i fjor, mistet over halvparten livet i møteulykker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I følge Trygg Trafikks foreløpige oversikt har 129 av de omkomne i veitrafikken i 2007, eller litt over halvparten, mistet livet i møteulykker.

- Utbyggingen av et veinett med midtrekkverk må forseres, sier Trygg Trafikks direktør Kari Sandberg. Fordi trafikken er så tett straffes bilister i dag med døden hvis de på grunn av et øyeblikks uoppmerksomhet eller en liten feilvurdering kommer over i motsatt kjørebane. Midtrekkverk ville reddet mange av disse 129 menneskenes liv.

Ti barn mistet livet

To av tre omkomne (158 personer) i trafikkulykker har omkommet som bilførere eller -passasjerer, 34 personer har mistet livet som motorsyklister, fem har omkommet på moped og syv personer på sykkel. Antall omkomne fotgjengere i 2007 er 23, mot 35 i 2006.

Ti barn under 15 år mistet livet i trafikkulykker i 2007, hvorav to var spedbarn. De siste fem årene har i gjennomsnitt 12 barn under 15 år omkommet i trafikken.

Seks av barna var passasjerer i bil, to var fotgjengere og to barn var syklister. To av barna som var passasjerer i bil var spedbarn på under ett år.

Foreløpige tall for antall ulykker og antall skadde personer viser en økning på ca 10 prosent i forhold til i fjor.

Les den detaljerte ulykkesstatistikken.

Personvernpolicy