Forsvaret verst på jobbmobb

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Illustrasjonsfoto: Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mobbing er et alvorlig problem i Forsvaret, innrømmer general. Mer enn 12 prosent av alle forsvarsansatte mobbes eller trakasseres på jobben.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Mobbing er et alvorlig problem i Forsvaret, innrømmer personellsjefen, generalmajor Espen Amundsen. Foto: Forsvarets mediesenter- Mobbing er et alvorlig problem i Forsvaret, innrømmer personellsjefen, generalmajor Espen Amundsen. Foto: Forsvarets mediesenter

Forsvaret har i år for første gang gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som avdekker omfanget av mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet blant de ansatte.

Og på alle disse områdene er tilbakemeldingene alarmerende.

- Dette er alvorlig, innrømmer øverste personalsjef, generalmajor Espen Amundsen i Forsvarsstaben, overfor ABC Nyheter.

Hele 12,2 prosent av Forsvarets ansatte sier at de selv har vært utsatt for mobbing eller trakassering på jobb siste halvår (11,4 prosent blant menn og 16,6 prosent blant kvinner).

For forsvarstoppene er det høye antallet svært bekymringsfullt.

Dobbelt så høyt

12,2 prosent er mer enn dobbelt så stort som gjennomsnittet for norsk arbeidsliv.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I en bredt anlagt nasjonal undersøkelse fra Universitetet i Bergen (UiB) oppgir om lag 5 prosent av arbeidstakerne at de mobbes på jobben.

- Tallet fra Forsvaret er mer enn dobbelt så stort som gjennomsnittet. Det taler vel for seg selv, sier professor Ståle Einarsen ved Det psykologiske fakultet i Bergen.

Han er en av de som står bak den store undersøkelsen «Et brutalt arbeidsmiljø» fra tidligere i år. Her gikk man ikke inn i enkeltvirksomheter, men professoren opplyser at ingen bransjer skilte seg veldig ut fra gjennomsnittet, altså 5 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Professor Einarsen har ikke sett tallene fra Forsvarets egen undersøkelse og ønsker derfor ikke å kommentere disse, men han påpeker at mobbing på jobben har vært på tilbakegang i Norge de siste årene.

- For 10-15 år tilbake var det derimot 8-10 prosent som følte seg mobbet, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det bør være en nulltoleranse for dette. Heller ikke bedrifter eller bransjer hvor 5 prosent sier at de føler seg mobbet, kan la være å ta tak i dette problemet.

Forsvarets undersøkelse baserer seg på svar fra mer enn halvparten av de ansatte - 7300 besvarelser. Generalmajor Espen Amundsen sier at besvarelsene ikke er brutt ned på den enkelte våpengren.

- Da blir det for små tall, så dette er tall for Forsvaret som helhet, sier han.

Også på området uønsket seksuell oppmerksomhet ligger Forsvaret over gjennomsnittet.

2,1 prosent av alle svarer at de har blitt utsatt for dette de siste seks månedene, hvorav 0,9 prosent er menn og hele 8,7 prosent kvinner. I undersøkelsen fra UiB påviser en at 1,1 prosent av norske arbeidstagere har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb - 0,5 prosent menn og 1,7 prosent kvinner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Svarprosenten var på 52 prosent og generalmajor Amundsen mener undersøkelsen gjenspeiler de faktiske forholdene blant de ansatte.

«Skal ikke aksepteres»

- Tallene er høye på mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet. Her har vi helt klart et forbedringspotensiale, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De høye tallene overrasker sjefen for Forsvarets Personell-, økonomi- og styringsstab (PØS).

- Ja, jeg hadde ventet det lavere, men vi har altså ikke tidligere hatt en undersøkelse om dette, sier generalmajor Espen Amundsen.

I et brev til Forsvarsdepartementet (FD) understreker han at «det skal ikke aksepteres at noen ansatte i Forsvaret utsettes for mobbing eller uønsket seksuell oppmerksomhet».

- Jeg vil understreke at vi vil iverksette tiltak. Dette er for høye tall og vi ønsker nulltoleranse, sier Amundsen som likevel ikke kan konkretisere noen mål for når tiltakene skal ha vist sin effekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Et tiltak er en egen varslingskanal fra nyttårsskiftet. Generalmajoren mener denne ikke vil komme i konflikt med en lignende kanal som FD opprettet allerede i mars.

- Vi har hele tiden planlagt en egen varslingskanal og dette har vi jobbet med siden før sommeren. Tidligere har varsling vært knyttet til økonomiske misligheter, men det vil nå bli utvidet til også slike kritikkverdige forhold.

Sjef PØS sier også at normal prosedyre vil være å gå til nærmeste sjef, men at denne kanalen skal være en ekstra mulighet.

Han innrømmer at Forsvaret har hatt flere eksempler hvor det nettopp er nærmeste sjef som har begåttdet som oppleves som overgrep eller økonomiske misligheter.

- Ja, vi har sånne eksempler.

Amundsen sier at «varslene» skal kunne sendes anonymt og at krav om anonymitet vil bli respektert.

- Men vi oppfordrer varslere til å stå frem. Det vil da være lettere å kjøre en varslingssak og følge denne opp.

Forsvarsdepartementet kunne torsdag kveld ikke gi noen kommentar til de alarmerende tallene.