Mangel på folk setter Forsvaret ut av spill

Forsvarsleder hevder at bemanningssituasjonen i Forsvaret er en vesentlig årsak til at leveransen av nye helikoptre er flere år forsinket. Han spår også at vi innen få måneder heller ikke har ubåter i

Mangel på folk setter Forsvaret ut av spill
Mangel på folk setter Forsvaret ut av spill
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Bilde:
Prototype av enhetshelikopteret NH90 under en pressevisning. Foto: Forsvaret / Torgeir Haugaard.

Edvin Værøy mener at lav bemanning er en viktig årsak til at Forsvarets nye helikoptre er forsinket. Han hevder at den lave bemanningen også vil føre til at Norge blir stående uten en operativ marine. Foto: Forsvaret / Vegard Breie.Edvin Værøy mener at lav bemanning er en viktig årsak til at Forsvarets nye helikoptre er forsinket. Han hevder at den lave bemanningen også vil føre til at Norge blir stående uten en operativ marine. Foto: Forsvaret / Vegard Breie.

Edvin Værøy, leder i Personellforbundet i Forsvaret, hevder overfor ABC Nyheter at man i forbindelse med utsettelsene har skyldt på leverandøren, og at Forsvarets behov for tilpasninger har forsinket helikopteret ytterligere.

- Det er bare en del av sannheten. Faktum er at vi fra vår side ikke har ressurser til å håndtere de endringene og de tilpasningene som skjer underveis i forhold til leverandøren. Helikoptrene skulle vært levert allerede.

Kystvakten har bestilt seks nye helikoptre av typen NH90. Det første skulle vært på plass allerede i fjor, men leveransen er kraftig forsinket.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Leveransen av helikopteret blir utsatt og utsatt, og nå snakker man om en utsettelse til 2010, og kanskje enda lenger, sier han.

Sjøforsvar nede for telling

Også Sjøforsvaret er ifølge Værøy i en kritisk situasjon når det gjelder bemanning.

- Når det gjelder ubåtene våre, så er vi i en så bemanningsmessig og kompetansemessig kritisk situasjon at de innen få måneder sannsynligvis må surres til kaien, hevder han.

Forsvaret erkjenner at de har en utfordring når det gjelder kompetanse:

- Arbeidsmarkedet, slik det er i dag, gjør sitt til at det er en utfordring i få tak i, samt å holde på yrkesgrupper som for eksempel ingeniører, merkantilt ansatte og tekniske spesialister, skriver major Christian Øverli, pressetalsmann i Forsvarsstaben i en e-post til ABC Nyheter, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er kjent at fregattene som Forsvaret har bestilt, ikke kommer til å være operative før i 2010. I tillegg er de gamle MTB-ene under utfasing.

- Vi har i praksis ikke operative, bevæpnede fartøy i Norge. Vi har mineryddere, men de regnes ikke som bevæpnet, slår Værøy fast.

Major Øverli hevder i eposten at både NH90-helikoptrene og undervannsbåtene er deler av Forsvarets virksomhet som ikke har vært berørt av den midlertidige ansettelsesstoppen i Forsvarerts logistikkorganisasjon (FLO).

- Men det er riktig at vi har problemer med å skaffe nok kvalifisert militært fagpersonell på begge områdene. Dette er en av årsakene til at NH-90 helikoptrene er forsinket, men foreløpig ser det ikke ut til at ubåtene skal bli berørt, skriver han.

Bemanningskrise

I en rapport fra FAFO, som tar for seg sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon, beskyldes Forsvaret for ukritisk nedbemanning. Situasjonen betegnes som en krise.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Blant annet heter det:

«Til tross for omfattende omstillinger skjer det i svært liten grad noen form for kompetansekartlegging eller -planlegging i avdelingene. De omfattende omstillingene og nedbemanningene har skjedd uten at det har vært lagt særlig vekt på kompetansesammensetningene i avdelingene.»

- Vi driver kontinuerlig etterutdanning av både militært og sivilt ansatte, men ønsker ikke å legge skjul på at det på enkelte områder finnes mangler, skriver major Christian Øverli i en e-post.