Oslo tingrett åpner for 24 dykkere i januar

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det blir trangt i Oslo tingrett når 24 nordsjødykkere får fremmet sine erstatningskrav samtidig den 27. januar neste år.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Illustrasjonsfoto: ScanpixIllustrasjonsfoto: Scanpix

Tidligere har staten forlangt at dykkere som ikke er fornøyd med den kompensasjonsutbetalingen de har fått fra Stortinget, skal fremme sine saker enkeltvis.

– Vi har endelig fått rettens medhold i at 24 pilotsaker kan fremmes samtidig, sier advokat Marius Reikerås til NTB.

Han har levert stevning på vegne av 90 dykkere som fikk helsa ødelagt på norsk sokkel, og Reikerås anslår at det vil komme rundt 200 saker i alt.

– Sjofelt av staten

– De verste sakene gjelder klienter som ikke er norske. De jobbet for norske selskaper, men Stortinget valgte likevel å holde dem utenfor kompensasjonsordningen som ga hver dykker rundt 2,5 millioner kroner, sier Reikerås.

Han mener staten har opptrådt på en sjofel måte ved å legge føringer for hvordan dykkernes sak skal behandles i rettsvesenet. Ved å kreve at hver enkelt reiser sin sak kan hele komplekset trekke så langt ut i tid at mange vil være døde før de får sin sak prøvd, sier Reikerås.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener taktikken er en skam og er glad for at Oslo tingrett nå har skåret gjennom og åpnet for at 24 saker kan føres for retten samtidig.

Koster milliarder

I sommer avsa Oslo tingrett dom i tre saker der dykkerne ble tilkjent vesentlig høyere erstatning enn det kompensasjonsbeløpet de har fått fra staten. Til nå er det utbetalt rundt 500 millioner kroner som kompensasjon. Hvis rettsvesenet fastsetter høyere beløp, blir det raskt milliardbeløp for staten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

De tre som har fått sine saker behandlet tilhørte Offshore Dykker Union. Reikerås representerer dykkerne som er tilsluttet Nordsjødykker-Alliansen.

Felles for disse sakene er at de retter seg mot staten.

Private må betale

Sist fredag avsa imidlertid Høyesterett dom i en sak om yrkesskadeforsikring for dykkere. Denne saken retter seg ikke mot staten, men mot de private forsikringsselskapene som står bak ordningen med erstatning for yrkesskade uansett hvor i arbeidslivet du befinner deg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dommen ga pionerdykker Frank Hagen en netto erstatning på 2,7 millioner kroner som vil bli utbetalt. De private forsikringsselskapene tok for gitt at beløpet han har krav på etter loven skulle avregnes «krone mot krone» mot de beløp Hagen tidligere har fått fra Statoil og fra staten.

Advokat Erik Torall i Projure i Stavanger førte saken for Hagen.

Han sier til NTB at Høyesteretts avgjørelse er prinsipiell og derfor meget viktig.

– Dommen i Høyesterett vil kunne medføre at flere hundre millioner kroner som til sammen er utbetalt pionerdykkerne fra staten og Statoil ikke blir trukket fra når retten skal behandle spørsmålet om yrkesskadeerstatning, sier Torall.

Han har minst 50 klienter som oppfyller de medisinske kriterier for yrkesskadeerstatning. De vil nå få et beløp fastsatt uten at det avregnes mot kompensasjonen Stortinget har gitt dem, sier Torall. (©NTB)