CO2 bare halvparten av klimautfordringen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mens CO2-alarmen ser ut til å få begynnende gehør hos verdens politikere, minner forskerne om at CO2 bare står for halvparten av de menneskeskapte klimadrivende utslippene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): – Vi må for all del ikke glemme CO2-utslippene. Men dersom det skal settes inn tiltak for å stanse de menneskedrevne klimaendringene fort, før de tipper det globale klimaet mot en katastrofe for menneskeheten, må vi begrense utslippene av sot, metan, bakkenært ozon og lystgass, sier seniorforsker Georg Hansen ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) i Tromsø til NTB.

Ikke for sent

Utslippene av disse klimagassene har ikke fått tilnærmelsesvis samme oppmerksomhet som CO2-utslippene, men bør ifølge Hansen være en viktig bestanddel i tiltak for å holde klimaet innenfor tålegrensene.

Georg Hansen viser til den amerikanske klimaguruen Jim Hansen som i et «privat vitnemål» til den amerikanske kongressen har argumentert for at det ikke er for sent å gjøre noe med de menneskeskapte klimautslippene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Jim Hansen – av Al Gore utpekt som verdens fremste klimamodellist – mener at bevisene for at vi nærmer oss det farlige nivået for klimagasser, ikke gir grunn til å oppgi håpet.

– Det betyr bare at vi må bestemme oss raskt for å gå over til neste fase i den industrielle revolusjon, skriver Jim Hansen og tar til orde for CO2-fangst fra kullkraftverk, en kontinuerlig økende karbonskatt på olje og gass, og reduksjon av de andre klimagassene som metan, nitrogenoksid, bakkenær ozon og sot.

Blir værende

Jim Hansen velger igjen å se på oppsiden av denne erkjennelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

«En kombinert innsats mot CO2 og ikke CO2-relaterte drivhusgasser har potensialet i seg til at vi kan få til et globalt samarbeid for å begrense klimaendringene», skriver han.

– For å sette inn effektive tiltak må vi snarest mulig sette inn tiltak mot sot, metan, ozon, nitrogenoksid og lystgass, samtidig som vi gjør det vi kan for å begrense CO2-utslippene. CO2 holder seg i atmosfæren i lang tid. En tredel av det vi slipper ut i dag vil fortsatt være der om 120 år. Dagens utslipp av metan er til gjengjeld redusert like mye om ti år, ozon forsvinner i løpet av mindre enn ett år, og sotpartikler har enda kortere oppholdstid i atmosfæren, sier Georg Hansen til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kritisk punkt

Både gjennom fjorårets Stern-rapport og den fjerde rapporten fra FNs klimapanel har verden det siste året blitt oppmerksom på hvor lite vi har å gå på. Andelen CO2 i atmosfæren har steget fra 280 ppm for 150 år siden til rundt 380 ppm nå.

Ppm står for parts per million. Det innebærer at 1 million luftmolekyler har følgende innhold:

* 780.000 nitrogenmolekyler

* 210.000 oksygenmolekyler

* 10.000 argonmolekyler

* 2 metanmolekyler

* 1/2 lystgassmolekyl

* 385 karbondioksidmolekyler (CO2)

Det er enighet om at dersom CO2-nivået i atmosfæren kommer opp i 440-450 ppm når vi et punkt der det ikke er noen vei tilbake fra katastrofale klimaendringer

Fast bestilling

– Utslippene av CO2 har akselerert de siste tiårene. Vi må huske at klimaeffekten først kommer til syne etter lang tid. Det tar 50 år før vi opplever 50 prosent av CO2-effekten. En god del global oppvarming har vi allerede inne som fast bestilling der effektene blir levert i den nærmeste framtid, sier Georg Hansen til NTB.