Fredsprisen deles mellom Al Gore og FNs klimapanel

Fredsprisen deles mellom Al Gore og FNs klimapanel
Fredsprisen deles mellom Al Gore og FNs klimapanel

Nobels fredspris 2007 deles mellom den tidligere amerikanske visepresidenten Al Gore og FNs klimapanel.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Om Nobels fredspris:
* Den svenske vitenskapsmannen og industrimagnaten Alfred Nobel døde i 1896 og etterlot seg et av historiens mest betydningsfulle testamenter.

* I henhold til dette ble Nobelstiftelsen opprettet i 1900. Den årlige avkastningen av stiftelsens investeringer deles i fem og fordeles blant prisvinnere innen fysikk, kjemi, medisin og litteratur, samt vinneren av fredsprisen. Økonomiprisen ble ikke innstiftet av Nobel, men av Sveriges Riksbank i 1968. Den finansieres av et fond opprettet og forvaltet av banken.

* Mens utdelingen av de øvrige nobelprisene i henhold til Nobels testamente ble overlatt til svenske institusjoner, ble oppgaven med å dele ut fredsprisen tillagt en komité på fem personer oppnevnt av det norske stortinget.

* Den første fredsprisen i 1901 var på 150.000 svenske kroner, i 1923 var prisbeløpet falt til 115.000, men siden har det økt jevnt og er nå på 10 millioner.

* I 1904 ble Nobelinstituttet opprettet for å bistå Nobelkomiteen i arbeidet med å avgjøre hvem som skal tildeles fredsprisen. Instituttet har en egen forskningsavdeling og et betydelig bibliotek åpent for publikum. Det arrangerer møter, seminarer og foredrag og avholder symposier.

* I forbindelse med fredsprisens hundreårsjubileum i 2001 vedtok Stortinget å opprette Nobels Fredssenter. Fredssenteret, som åpnet i 2005, presenterer fredsprisvinnerne og deres arbeid, Alfred Nobel, samt aktuelle problemstillinger knyttet til krig, fred og konfliktløsning. (©NTB)

Nobelkomiteen begrunnet tildelingen med at Al Gore som enkeltperson og FNs klimapanel har spredt større kunnskap om de alvorlige klimaendringene som truer vår klode.

Leder av Nobelkomiteen, professor Ole Danbolt Mjøs, pekte også på at faren for kriger og konflikter mellom stater vil kunne øke som følge av klimaendringene.

Les også: - Stor dag for klima

Al Gore sier ifølge NTB at han føler seg beæret over å dele årets Nobels fredspris med FNs klimapanel.

- Denne prisen blir enda mer meningsfull fordi jeg får æren av å dele den med FNs klimapanel - verdens fremste vitenskapelige organ viet til å forbedre vår forståelse av klimakrisen, sier Gore i en uttalelse fredag.

Videre opplyser Gore at han og kona Tipper vil donere prispengene til The Alliance for Climate Protection, en tverrpolitisk gruppe som jobber med å endre opinionens syn på klimaendringene, både i USA og ellers i verden.

Les også: Politiske forventninger til Gore

Lederen for FNs klimapanel Rajendra Pachauri sier han tror årets fredspris vil øke oppmerksomheten rundt menneskeskapte klimaendringer.

- Jeg forventer at dette vil sette temaet i fokus og forhåpentligvis skape mer oppmerksomhet og en følelse av viktighet, sa Pachauri fredag.

- Klimaendringer truer med å forstyrre stabile økonomiske aktiviteter over hele verden. De truer også med å forstyrre sosial stabilitet, understreker Pachauri.

Les også: Kjemper for klodens overlevelse

Al Gore

Al Gore er født 31. mars 1948 i Washington DC. Han er gift med Tipper Gore og har fire barn.

Han har en bachelor-grad i statsvitenskap fra Harvard og tjenestegjorde i den amerikanske hæren, de siste fem månedene som militærkorrespondent i Vietnam.

Gore har jobbet som journalist, og han har studert teologi og juss uten å ta eksamen.

Han har vært senator og USAs visepresident under Bill Clinton.

I 2000 var han Demokratenes kandidat i presidentvalget. Han fikk flest stemmer ved valget, men vant færre valgmenn enn republikanernes kandidat George W. Bush. Gore krevde ny opptelling av stemmene i Florida, men tapte i Høyesterett.

Siden 2001 har han vært foreleser, miljøaktivist og forretningsmann. I 2004 lanserte han et miljøbevisst investeringsfond og startet året etter medieselskapet Current TV.

Filmen «En ubehagelig sannhet» som tar for seg global oppvarming, kom i 2006 og i 2007 vant Gore Oscar for beste dokumentar.

FNs klimapanel

FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ble etablert i 1988 av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP).
Panelets hensikt er på objektivt grunnlag å vurdere klimaet på jorden, med hensyn til endringer, sårbarhet, konsekvenser og tiltak.


IPCC består av tre arbeidsgrupper som i år har utgitt hver sin delrapport om klimaendringene. I november kommer den fjerde delrapporten som er en syntese av de tre andre.

Rapportene baserer seg i stor grad på forskning som allerede er kjent, men forfatterne har også lov til å bruke upublisert forskningsmateriale.

(Kilde: NTB, IPPC)

Vinnere av Nobels fredspris siden 1990:

*2006: Muhammad Yunus, Bangladesh, og finansinstitusjonen Grameen Bank. For deres arbeid for å skape økonomisk og sosial utvikling nedenfra gjennom mikrokreditt.

*2005: Det internasjonale atomenergibyrå (IAEA) og lederen Mohamed ElBaradei, Egypt. For arbeidet med å hindre at kjernefysisk energi blir brukt militært, og at kjernefysisk energi til sivile formål blir brukt sikrest mulig.

*2004: Wangari Maathai, Kenya. For sin innsats for en bærekraftig utvikling, demokrati og fred.

*2003: Shirin Ebadi, Iran. For sin innsats for demokrati og menneskerettigheter i Iran.

*2002: Jimmy Carter, USA. For sin innsats for fredelig løsning av internasjonale konflikter.

*2001: FN og organisasjonens generalsekretær Kofi Annan, Ghana. For innsats for en bedre organisert og fredeligere verden.

*2000: Kim Dae-jung, Sør-Korea. For sitt arbeid for demokrati og fred i Korea og i Øst-Asia.

*1999: Hjelpeorganisasjonen Leger uten grenser. For banebrytende humanitær innsats på flere kontinenter.

*1998: John Hume og David Trimble, Nord-Irland. For sin innsats for en fredelig løsning på konflikten i Nord-Irland.

*1997: Den internasjonale kampanjen mot landminer (ICBL) og Jody Williams, USA. For kampen mot landminer.

*1996: Carlos Belo og Jose Ramos-Horta, Øst-Timor. For sin innsats for en rettferdig og fredelig løsning på konflikten i Øst-Timor.

*1995: Joseph Rotblat, Storbritannia, og Pugwash-bevegelsen. For sitt arbeid for å redusere kjernevåpnenes plass i internasjonal politikk og avskaffe slike våpen.

*1994: Yasser Arafat, Palestina, Shimon Peres og Yitzhak Rabin, Israel. For forsøk på å skape fred i Midtøsten.

*1993: Nelson Mandela og Frederik Willem de Klerk, Sør-Afrika. For sin rolle i avviklingen av apartheid.

*1992: Rigoberta Menchu Tum, Guatemala. For sin kamp for menneskerettigheter og urbefolkningers rettigheter.

*1991: Aung San Suu Kyi, Burma. For sin kamp for menneskerettigheter og demokrati.

*1990: Mikhail Gorbatsjov, Sovjetunionen. For sin rolle i avviklingen av den kalde krigen. (Kilde: Det Norske Nobelinstitutt)

Les også:

Doris Lessing vann Nobels litteraturpris

Franskmann og tysker fikk nobelprisen i fysikk

Stamcelleforskere får nobelprisen i medisin

Fire deler alternativ fredspris

Hør Nobelkomiteens begrunnelse

Personvernpolicy