Rapport: Bemanningskrise i forsvaret

Rapport: Bemanningskrise i forsvaret
Rapport: Bemanningskrise i forsvaret

En rapport konkluderer med at nedbemanningen i Forsvaret har ført til at det mangler kompetanse innenfor de fleste områder. Situasjonen beskrives som en krise.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er i en rapport fra FAFO, som tar for seg sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon, hvor Forsvaret beskyldes for å nedbemanne uten å kartlegge kompetanse og uten planlegging.

FAFO skriver blant annet:

«For en organisasjon som omstiller i et slikt tempo og i et slikt omfang som Forsvaret har gjort, må det nærmest betegnes som en krise ikke å ha tilstrekkelig oversikt over kompetansesammensetninger.»

Dag Agledal, leder for Norsk Tjenestemannslag i Forsvaret sier til ABC Nyheter at han er enig i mye av det FAFO peker på.

- Jeg er helt enig i at krise er en riktig betegnelse på situasjonen, og at det har vært gjort en særdeles dårlig jobb fra Forsvarets side i forbindelse med nedbemanningen.

Må leie tjenester
Forsvaret anklages for at nedbemanningen har skjedd planløst og med «svært liten grad av kompetansekartlegging».

Også dette støttes av Agledal:

- Det er helt korrekt. I forbindelse med forrige langtidsperiode ble det ikke gjort noen kompetansemessig kartlegging for å se hvilken kompetanse man var avhengig av, hevder Agledal.

Han mener det har ført til at deler Forsvaret sitter igjen med feil kompetanse, og han legger til at det ikke har vært noen kartlegging i ettertid heller.

I enkelte avdelinger har nedbemanningen vært så kraftig at de nå må leie inn ekstern hjelp.

Flere av de lokale lederne oppgir i rapporten at deres avdeling mangler så mye kompetanse etter nedbemanningene at det kan være aktuelt å sette ut oppgaver til eksterne tilbydere.

Kompetanse som mangler i dag
Alle de 13 lokale DIF-sjefene, som det kalles, oppgir i rapporten at de mangler en eller flere typer kompetanse i sin avdeling i dag.

Ifølge rapporten mangler det kompetanse innenfor de fleste fagområder, hvor spesielt ingeniørmangelen trekkes frem som særlig kritisk.

Ifølge Agledal førte mangelen på ingeniører og personell innenfor investeringsfunksjoner blant annet til at Forsvarets logistikkorganisasjon ikke klarte å bruke opp investeringsbudsjettet sitt i fjor.

Bryter arbeidsmiljøloven
- Problemet er at arbeidsoppgavene ikke har forsvunnet i samme tempo som personellet. Det gjenværende personellet jobber for mye, og det er mange brudd på arbeidsmiljøloven, for å si det mildt, sier Agledal.

Påstandene støttes av en HMS-undersøkelse i Forsvaret i 2006, hvor det pekes på at personellet «stadig opplever reduksjoner i stillinger og årsverk uten at oppgaver reduseres tilsvarende». Ifølge rapporten fører dette til et stadig større press på gjenværende ansatte.

Verken Forsvarsstaben eller Forsvarets logistikkorganisasjon har lest rapporten, og ønsker derfor ikke å kommentere saken overfor ABC Nyheter.

Rapporten er laget på oppdrag fra Personellforbundet og NITO Forsvar.

Personvernpolicy