Leger lokkes av Sudan

Leger lokkes av Sudan
Leger lokkes av Sudan

Forsvaret sliter tungt med å få leger til Afghanistan, men Sudan frister på en helt annen måte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det har lenge vært kjent at Forsvaret har vanskelig for å rekruttere nok medisinsk personell til de norske styrkene i Afghanistan. I disse dager gjøres norske soldater klare til å dra til Darfur, og dit vil flere leger.

- Det er leger som har sagt at vi må kontakte dem når det bli oppdrag i Afrika. Flere av disse har erfaring fra Afrika tidligere, og de sier de er interessert i å delta i en FN-styrke i området, sier oberst Jens H. Syversen, som er stabssjef i Forsvarets sanitet til ABC Nyheter.

En av grunnene som Syversen gir til at det er lettere å rekruttere til Darfur, er at det er snakk om en førstekontingent, og ikke et eksisterende bidrag til en internasjonal operasjon.

Tidligere har det blitt sagt at det er nettopp helserisikoen som er den største faren for norske soldater i Sudan. Nå mener Forsvaret at faren i Darfur faktisk er mindre enn ellers i Sudan. Likevel er det utfordringer som varierer ut fra hvor de norske styrkene blir stasjonert. Det er foreløpig ikke klart.

- Det er først når det blir bestemt hvor vårt bidrag skal inn, at vi i Forsvarets sanitet ønsker å kommentere helseutfordringen mer konkret. Vi har gjennomført rekognoseringer i tilstøtende områder, i tillegg til at vi har offiserer som har erfaring fra Afrika og Sudan generelt. Dette er erfaringer som vi nå bygger på i vårt videre arbeid, sier Syversen.

Sjefen for den norske styrken som nå forbereder seg på å dra til Sudan, oberst Roar Laugerud sier til ABC Nyheter at forarbeidet med å få en styrke klar til et eventuelt oppdrag i Darfur er godt i gang.

- Vi holder på med oppsettingen nå, og vi vil ha alt klart til den tiden da FN har anslått at vi kan bli satt inn, sier Laugerud til ABC Nyheter.

Utfordringene Forsvaret vil møte i Darfur er fortsatt usikkert. Det man foreløpig vet er at det blir i sør, nord eller vest. Vest er den mest utsatte regionen. Ikke på grunn av den militære trusselen, men fordi området kan regnes som nærmest lovløst.

Laugerud er klar på at oppdraget i Darfur vil være et av de mest utfordrende for det norske Forsvaret noensinne.

- Hvis vi drar til Darfur vil det være en stor utfordring uansett, men vi gjør alt vi kan for å være klare.

Til sammen vil det være snakk om 400 mann, både norske og svenske, som skal utgjøre det nordiske bidraget til FN-styrken.

- Vi vil være helt selvhjulpne. Med ingeniører, sikring og vakthold, i tillegg til sanitet og logistikk. Poenget er at vi skal kunne utføre vårt oppdrag, uansett hva det faktisk blir, uten hjelp fra andre, sier Laugerud.

Oppdraget, som ikke er avgjort endelig på politisk hold i Norge, skal utføres under kommando av en afrikansk general. Martin Luther Agwai er fra Nigarie, og skal ha kommandoen over de vel 19.000 menn som skal stå under FNs militære kommando.

Norske styrker skal samarbeide med svenske, og opptreningen forut for oppdraget skal også skje samtidig.

Personvernpolicy