Ullevål sykehus har fått ekstern rapport om ambulansesaken:

Bryr seg lite om ansattes holdninger

Bryr seg lite om ansattes holdninger
Bryr seg lite om ansattes holdninger

- Det viktigste er at de ansatte oppfører seg, mener sykehusdirektør Tove Strand. Fredag fikk hun råd om nye tiltak for å forhindre framtidige feilvurderinger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ullevål universitetssykehus la fredag ettermiddag fram rapporten de har bedt om etter den såkalte ambulansesaken, der Ali Farah (37) ble etterlatt i Sofienbergparken i Oslo 6. august.

Rapporten kartlegger en rekke tiltak som må iverksettes for å hindre at noe lignende skjer i fremtiden, men den tar ikke for seg holdninger blant de ansatte, noe som etterlyses av Antirasistisk Senter og Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD).

- Poenget er at Ali-saken fikk mye oppmerksomhet mye fordi man så en rasistisk dimensjon, også Fylkeslegen konkluderte med det i sin rapport.

- Det blir derfor merkelig å hoppe over dette elementet i vurderingen. Man er nødt til å ta innover seg at rasisme er et problem i offentlig forvaltning, sier leder i OMOD, Akhenaton de Leon, til ABC Nyheter.

- Det med holdningsundersøkelser finnes det masse av institusjoner i Norge som driver med hvert år. Det har for eksempel kommet en rapport om rasisme i Sør-Trøndelag politidistrikt i kjølvannet av Obiora-saken, sier Henrik Lunde, leder i Antirasistisk Senter.

- Det er ikke teknisk vanskelig å kartlegge folks holdninger. Jeg er kritisk til at ikke Ullevål har tatt denne jobben, fortsetter han.

- Atferd er viktigst

Sykehusdirektør Tove Strand mener at det er viktigere å fokusere på atferd enn på holdninger, og at dette derfor har blitt prioritert i utredningsperioden.

- For meg som arbeidsgiver er det viktig at folk oppfører seg ordentlig, sier Stand til ABC Nyheter.

- Det er atferden vi skal forsøke å sikre at blir i tråd med sykehusets verdier.

- Så hvis det er rasistiske holdninger blant dine ansatte er det ikke så farlig?

- Det er klart at det er viktig, men det viktigste er at de oppfører seg. Blant våre 8600 ansatte er det sikkert vidt forskjellige holdninger, men vi aksepterer ikke diskriminering.

Strand vil ikke kommentere om det vil bli gjennomført en holdningsundersøkelse blant de ansatte i tiden fremover.

- Jeg leste rapporten fra Trondheim, men jeg mener ikke noe om det per i dag.

Kohinoor Nordberg savner også en undersøkelse av holdninger blant de ansatte ved ambulansetjenesten, men er generelt fornøyd med prosessen. (Foto: Scanpix)Kohinoor Nordberg savner også en undersøkelse av holdninger blant de ansatte ved ambulansetjenesten, men er generelt fornøyd med prosessen. (Foto: Scanpix)

- Tar saken alvorlig

Kohinoor Nordberg, samboer med Ali Farah, var til stede under pressekonferansen. Hun savner også en holdningsundersøkelse, men er generelt fornøyd med prosessen:

- Jeg er enig i at det er noe som bør gjøres eller burde vært gjort. Men det er veldig positivt at Ullevål nå vil jobbe med ansatte om holdninger og språkbruk.

- Jeg føler at Ullevål tar saken veldig alvorlig. Det har vært en nøye utredning i forhold til forbedring og tiltak, sier hun til ABC Nyheter.

- Må ikke gjentas

Nordberg fikk flere ganger i løpet av pressekonferansen unnskyldning fra sykehusdirektør Strand, som la vekt på at hennes samboer ble behandlet på en helt uakseptabel måte.

- Vi vil sette inn masse innsats for at andre ikke opplever det samme, sa Strand under pressekonferansen.

Konsulenter fra det danske analyseselskapet Muusmann har med Ullevål universitetssykehus som oppdragsgiver sett på tiltak man kan iverksette for å unngå at noe lignende skjer i fremtiden.

Et av problemene som trekkes frem er at det mangler et etisk regelverk, noe som gjør det vanskelig å avgjøre hva som er akseptert atferd i praksis.

Det er også svakheter ved rapportering av avvik knyttet til atferd, kultur og samhandling, og for dårlig samarbeid mellom ambulanseavdelingen og AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral).

Rapporten trekker også fram at ledelsen er for involvert i driften og at det er for lite oppfølging av ansatte.

Les hele rapporten her.

Les også:

Pasientombud mener Ullevål-ledelsen bør gå av

Knusende kritikk i ambulansesaken

Personvernpolicy