Dødelig dyresykdom nærmer seg Norge

Dødelig dyresykdom nærmer seg Norge
Dødelig dyresykdom nærmer seg Norge

Den dødelige virussykdommen bluetongue er på vei mot Norge. – Kan ramme norske bønder hardt, frykter Bondelaget.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om bluetongue:

Bluetongue er en virussykdom som kan ramme alle drøvtyggende dyr.

Viruset overføres fra insekter i slekten Culicoides, sviknott. Det finnes arter som kan overføre smitte i hele Norge.

Det er til nå påvist 24 serotyper og utbruddet som rammer Europa er en serotype 8 epidemi.

Sykdommen har vært kjent i mer enn 125 år i Afrika og har vært utbredt i store deler av verden. Bluetongue ble observert første gang i Europa på 1920-tallet.

Har spredd seg gradvis i Sørøst-Europa.

Sensommer og høst er den mest aktive sesongen, da virusformeringen er temperaturavhengig.

Klimaendring og varmere klima kan være en årsak til at smitten har spredt seg nordover i Europa.

Symptomene varierer, men er alvorligst hos sau, og inkluderer feber, røde og hovne slimhinner i munn og nese, samt hevelse omkring nese, ører og iblant hele hodet. Senere dannes sår rundt nese og i munn som forårsaker dårlig matlyst og halthet.

Smitter ikke mennesker.

På sensommeren og høsten har man i år sett massive utbrudd av bluetongue i Mellom- og Nord-Europa. Sykdommen var tidligere bare å finne i den tredje verden og Sør-Europa, der klimaet er varmere.

Blant annet har Nederland, Belgia og Tyskland hatt store utbrudd, og den siste uken har man oppdaget tre tilfeller i Storbritannia.

- Utbruddet vi ser i år er sintere og verre enn fjorårets utbrudd, fortalte Karen Johanne Baalsrud, seksjonssjef for landdyr og helsepersonell i Mattilsynet, under et informasjonsmøte tirsdag.

Sykdommen er altså på vei nordover, og på grunn av utbrudd nord i Tyskland har restriksjoner allerede kommet til Danmark.

Smitte fra insekter

Bluetongue kan smitte alle drøvtyggere, hovedsakelig via insektet sviknott, som det finnes mange ulike arter av.

- Norge har arter som kan overføre bluetongue i hele landet, sier veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet, Astrid Berg.

Sviknott kan forflytte seg med vinden i 100 kilometer eller mer, forklarer Berg videre.

- Får vi overføring til Danmark, Sverige eller lengre nord i England vil Norge komme i en langt mer utsatt posisjon.

- Men risikoen for bluetongue i Norge i 2007 ansees som liten, sier hun.

Store økonomiske tap

Virussykdommen er ikke farlig for mennesker. Men dyrene som rammes får alvorlige symptomer og det er stor dødelighet blant de smittede.

Tilfeller vil først og fremst oppdages ved at dyr blir syke eller dør. Det er ifølge Mattilsynet derfor avgjørende at bønder og veterinærer er oppmerksomme på at det kan skje og at de melder fra i tide dersom det er mistanke om bluetongue.

Et advarselsskilt ved inngangen til et avgrenset område ved gården Baylham House, nær Ipswich øst i England, der det ble påvist bluetongue hos en ku 23. september. (Foto: Scanpix)Et advarselsskilt ved inngangen til et avgrenset område ved gården Baylham House, nær Ipswich øst i England, der det ble påvist bluetongue hos en ku 23. september. (Foto: Scanpix)

Informasjonssjef i Norges Bondelag, Kjetil Randem, sier at norske bønder og veterinærer vil rette seg etter krav fra myndighetene om økt årvåkenhet, men at dette foreløpig ikke er noe den enkelte bonde tenker på i hverdagen:

- I den grad dette krabber enda nærmere Norge må vi ta sykdommen på alvor, sier Randem til ABC Nyheter.

Han frykter de økonomiske konsekvensene det vil få for norske bønder dersom sykdommen kommer hit:

- Det er klart at hvis vi skulle få dette inn i husdyrtette områder for eksempel på Jæren, så vil det få store konsekvenser for de som blir rammet. Produksjonen vil falle, kanskje til null, og det vil bety store økonomiske tap.

- Det er ikke mulig å se rekkevidden av noe slikt før det eventuelt skjer, men det kan bli store summer, sier Randem.

Uenighet om regelverk

Selv om bluetongue og munn- og klovsyke er to vidt forskjellige sykdommer, har tiltakene ved utbrudd vært nokså like. Man har opprettet fryssoner, der det er forbudt med forflytting av dyr. Fordi bluetongue smitter via insekter har sonene vært større ved utbrudd av denne sykdommen enn ved munn- og klovsyke, som smitter mellom dyr.

Det er imidlertid stor uenighet om virkningen av disse tiltakene, fordi man ikke vet sikkert hvor stor fare forflytting av dyr utgjør. Land som allerede har opplevd utbrudd, mener at de ikke kan fortsette med slike soner fordi det lammer hele næringen. Mens land som ennå ikke er infisert vil ha stor sikkerhet for å unngå spredning.

Chief veterinary officer og avdelingsdirektør i Mattilsynet, Keren Bar-Yaacov, representerer Norge i de europeiske forhandlingene om et nytt regelverk.

- Europakommisjonen ønsker å åpne for mer forflytting av dyr. Sverige, Storbritannia og Frankrike har allerede kommet med konkrete innstillinger der de uttrykker forståelse for at dette må skje, men at de ønsker flere garantier i form av blant annet testing av dyr.

- Norge vil de nærmeste dagene komme med et tilsvarende innspill. Vi vil ikke kreve et totalforbud, men vi vil ha flere garantier, sier Bar-Yaacov til ABC Nyheter.

Personvernpolicy