SV forsøker en offensiv snuoperasjon

SV forsøker en offensiv snuoperasjon
SV forsøker en offensiv snuoperasjon

Med halvert velgermasse og sterkt svekket økonomi planlegger Kristin Halvorsen og den øvrige SV-ledelsen en politisk og organisatorisk offensiv.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Målet er å blåse liv i idédebatten og programarbeidet, og utgangspunktet er at partiet ser valgnederlaget som «en mulighet til å gjøre endringer som kan snu svakheter til styrke».

Det som for mange kanskje fortoner seg mest som et «mission impossible» fikk i helgen helhjertet støtte fra et samlet landsstyremøte i partiet. Det skjedde dagen etter at partilederen hadde høvlet ned «privatpraktiserende SV-ere» som hun mente avslørte en dårlig partikultur på et tidspunkt da SV mer enn noen gang trenger lojalitet fra medlemmene.

Nye saker

Foreløpig er idédebatten ikke kommet lenger enn til en omfattende smørbrødliste med problemstillinger. Noen av dem vil utvilsomt skape debatt, i hvert fall utenfor partiet. Streikerett i arbeidsmiljøspørsmål og vetorett for fagforeninger mot oppsigelser er blant spørsmålene som skal debatteres fram mot valget i 2009.

Under mottoet «Verden til venstre» lanserte veteranen Dag Seierstad under partiets landsstyremøte søndag en omfattende liste over problemstillinger og ideer som skal munne ut i en ny idepolitisk plattform.

Også forbrukerdemokratiet får her sin plass. Blant forslagene i idédugnaden er etablering av et annonsemonopol som skal sikre en rettferdig fordeling av annonseinntekter. Videre skal det i alle nye forretningsbygg vederlagsfritt avsettes et bestemt areal som lokalsamfunnet skal ha råderett over.

Hele debattopplegget er imidlertid preget av spørsmål som foreløpig mangler svar fra en partiorganisasjon som er både økonomisk og politisk svekket av det dårlige valgresultatet.

Evaluere valgkampen

I en uttalelse som var lagt fram av partiledelsen forplikter SV seg til raskest mulig å foreta en evaluering av valgkampen. Det skal blant annet gjennomføres en grundig medlemsundersøkelse. Evalueringen skal behandles i et nytt landsstyremøte i november der det etter planen skal settes i gang flere prosesser for å bringe SV på offensiven.

En del av planen er at organisasjoner og miljøer med sympati for SV skal inviteres til å komme med innspill etter et opplegg som skal kalles «Gi SV beskjed». Allerede under helgens møte hadde partiet invitert en representant for Fagforbundet som tok for seg samarbeidet mellom partiet og de ansatte i offentlig sektor, en representant for Velferdsalliansen som skal hjelpe partiet i kampen mot fattigdom og lederen for miljøstiftelsen Zero som plasserte Norge på det internasjonale utslippskartet.

Nye former

I vedtaket skisseres et organisasjonsprosjekt der det skal utvikles ideer til nye arbeids- og aksjonsformer for partiet. Målet er å få flere aktivister på gatene og nye kanaler for kommunikasjon med velgerne i 2009.

Samtidig forplikter ledelsen seg til å foreta en omprioritering av partiets økonomiske ressurser etter at fylkeslagene mistet mye av sin statsstøtte på grunn av det svake valgresultatet. (©NTB)

Personvernpolicy