- Ozonlaget vil bli friskmeldt

- Ozonlaget vil bli friskmeldt
- Ozonlaget vil bli friskmeldt

Ozonlaget kommer til å bli helt friskmeldt, mener ekspertene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta:

Det internasjonale samarbeidet om beskyttelse av ozonlaget startet med Wienkonvensjonen i 1985. To år senere ble Montrealprotokollen undertegnet.

Dette var den første internasjonale avtalen som forpliktet alle deltagende land til å redusere og etter hvert stanse bruk av ozonreduserende stoffer. Protokollen har konkrete mål med tidspunkt for reduksjon og stans av hvert enkelt ozonreduserende stoff.

Montrealprotokollen er utarbeidet i regi av FNs miljøprogram, UNEP. Protokollen er endret fem ganger og kravene har blitt skjerpet underveis. Siste endring var i 1999. 190 land har ratifisert Montrealprotokollen av 1987. Senere endringer i protokollen er ratifisert av færre land.

Kilde: Miljøstatus Norge

Nivået av ozonskadelige stoffer over jorda synker stadig, og ekspertene tror at det beskyttende ozonlaget med tiden kommer til å bli helt friskmeldt, skriver Forskning.no.

Forskerne mener dette er tegn på at internasjonale miljøavtaler faktisk nytter.

På 1980-tallet oppdaget forskerne at det viktige ozonlaget, som stopper så mye som 99 prosent av de skadelige strålene fra sola, var i ferd med å skrumpe inn.

Utslipp av ozonskadelige gasser, var årsaken.

Montrealprotokollen nytter

I 1987 klarte 191 stater å bli enige om å begrense og stoppe utslipp av slike stoffer. 20 år senere ser vi resultater av avtalen som fikk navnet Montrealprotokollen.

Amerikanske forskere konkluderer ifølge tidsskriftet Science med at nivået av de mest ozonskadelige stoffene har sunket siden 1990-tallet.

Tidligere i år ble det meldt om at nivået av KFK-gass har sunket siden midten av 1990-årene. Nå slår astronomer fra Arizona fast at mengden av stoffet hydrogenklorid har sunket med gjennomsnittlig 1,8 prosent i året siden 1993, mens den steg årlig med 5,7 prosent i årene mellom 1971 og 1993.

Det tyder altså på Montrealprotokollen har dermed vært med å redde ozonlaget, som forskerne på sikt regner med at vil bli helt bra igjen.

Illustrasjonsfoto: Flickr.com

Personvernpolicy