Industrispionasje er et økende problem

Industrispionasje er et økende problem
Industrispionasje er et økende problem

Informasjonstyveri er vanligere i Norge enn folk er klar over, mener eksperter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Industrispionasje, eller informasjonstyveri, er antakelig mer utbredt i Norge enn vi er klar over, sier daglig leder i Næringslivets sikkerhetsråd, Kim Ellertsen, til ABC Nyheter.

Næringslivets sikkerhetsråd er en ikke-kommersiell medlemsforening stiftet av de største arbeidsgiverorganisasjonene i landet, deriblant NHO og HSH.

Mandag rapporterte TV 2 om en avlyttingsmistanke i forbindelse med maktkampen om Kværner i 2001. Advokat Ellen Holager Andenæs sier onsdag til Dagens Næringsliv at hun i 2005 avdekket avlytting av sitt kontor.

Sensitivt materiale
- Avlytting er en ressurskrevende operasjon, men man skal ikke se bort fra faren for det når man jobber med å sikre sensitivt materiale. Denne teknologien er langt mer tilgjengelig i dag enn den gang det primært var statlige aktører som hadde denne type kapasitet. Dette skaper et nytt marked for antispionteknologi, sier Ellertsen.

Granskingsenheten til revisjons- og rådgivningsselskapet PricewaterhouseCoopers gjennomfører annethvert år en undersøkelse om økonomisk kriminalitet blant norske selskap. I 2005-rapporten oppga 42 prosent av de spurte selskapene at de hadde vært utsatt for slik kriminalitet. Av disse oppga omkring 19 prosent at kriminaliteten var innen kategorien «produktkopiering, industrispionasje, dokumentfalsk.»

- Økende problem
- Internasjonalt er imidlertid dette problemet noe av det som øker mest, og jeg tror dette er et område norske bedrifter har lagt for lite vekt på. Mange vet nok rett og slett ikke at de har blitt rammet, og vi regner med store mørketall, sier leder for granskingsenheten Helge Kvamme til ABC Nyheter.

Han tror imidlertid ikke avlytting er hovedproblemet.

- Vi vet at slikt utstyr forekommer, men utro tjenere som selger informasjonen er nok langt vanligere. Vi kjenner til tilfeller av avlytting, men da snakker vi mer om områder der næringsvirksomhet går over i organisert kriminalitet. I regulær næringsvirksomhet kjenner jeg ikke til konkrete tilfeller av dette

- Norske virksomheter rapporterer også om ganske omfattende angrep på sine datasystemer der man vet det har vært forsøk på å trenge gjennom brannmurer og slikt, men i hvilken grad dette er gjort for å skaffe informasjon vet vi ikke. Jeg vil også tro at noe av dette kan knyttes opp mot industrispionasje.

PST
- Å avdekke ulovlig etterretningsvirksomhet er en av hovedoppgavene til Politiets Sikkerhetstjeneste (PST). Vi skal avsløre hvem som driver ulovlig etterretning mot Norge. Flere lands etterretningstjenester innhenter informasjon om ulike forhold i Norge, noe som kan være i strid med norsk og internasjonal lovgivning. Aktivitetsnivået må anses som høyt, sier pressetalsmann i PST, Martin Bernsen, til ABC Nyheter.

- I den kontraetterretningsvirksomheten vi bedriver kan industrispionasje forekomme.

- Har det forekommet?

- Etterretningstjenesters interesse for olje- og gassvirksomhet utgjør en særlig utfordring for Norge. Jeg vil ikke kommentere omfanget utover å si at aktivitetsnivået er høyt.

- Bistår dere andre typer bedrifter?
- Deler av vår virksomhet dreier seg om å gi råd. Men jeg ønsker ikke å konkretisere og nevne spesielle bedrifter. I hovedsak gir vi råd til norske myndigheter.

Råd
Næringslivets sikkerhetsråd gir følgende råd om hvordan man kan sikre seg bedre mot informasjonstyveri:

* Adgangskontroll til IT-systemer.
* Differensiert, begrenset adgang til for eksempel arkiver.
* Grundig bakgrunnssjekk ved ansettelse av folk med tilgang på sensitiv informasjon.

Les også:

- Enkelt å avlytte mobiler

- Vi kan ikke leve med slike lekkasjer

Illustrasjonsfoto: Scanpix


Oppdatert klokken 14:43 med presisering av tall i PricewaterhouseCoopers undersøkelse.

Personvernpolicy