Vil vurdere helsefare ved gjødselspredning

Myndighetene bør undersøke om spredning av fortynnet husdyrgjødsel med vannkanoner kan innebære helsefare, mener Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Metoden kalles gylling og er blitt forbudt i Danmark på grunn av risiko for luftbåren overføring av smittestoffer som for eksempel salmonella og campylobakter.

Folkehelseinstituttet har vurdert saken etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Departementet har nylig bedt Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet komme med innspill om videre oppfølging.

- Flere instanser må involveres og foreta en mer grundig og omfattende risikovurdering, skriver Folkehelseinstituttet i et brev til HOD.

I brevet blir det også påpekt at forholdene i norsk landbruk ikke uten videre er sammenlignbare med forholdene i Danmark, blant annet fordi sykdomsfremkallende bakterier som salmonella, er et mindre problem i norsk husdyrnæring enn i dansk.

Folkehelseinstituttet kjenner foreløpig ikke til at folk er blitt syke som følge av gylling. (©NTB)

Personvernpolicy