NTNU får sterk kritikk i ny rapport

NTNU får sterk kritikk i ny rapport
NTNU får sterk kritikk i ny rapport

Både Kunnskapsdepartementet og NTNU får sterk kritikk for sin håndtering av kreftskandalen ved Rosenborglaboratoriene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fåtr kritikk

Utvalget som har hatt i oppdrag å vurdere det offentliges samlede håndtering av helseskadelige arbeidsforhold ved Rosenborglaboratoriene i Trondheim på 1970-og 1980 tallet, leverte sin rapport torsdag.

Rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes (til venstre), og statsråd Øystein Djupedal måtte svare på spørsmål fra presssen.

Foto: Scanpix

Utvalget som har gransket kreftskandalen ved Norges tekniske naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, mener at både NTNU og Kunnskapsdepartementets samlede håndtering av saken er «sterkt kritikkverdig».

Utvalget har undersøkt hvordan kreftskandalen ved NTNU ble håndtert før og etter at det i 1997 ble oppdaget flere tilfeller av kreft ved Rosenborglaboratoriene. Utvalget har også undersøkt hvilken rolle det tidligere Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet hadde i perioden før og etter at krefttilfellene ble oppdaget.

Beklager

NTNU får kritikk for manglende undersøkelser av saken, for håndteringen av saken i første fase og for manglende informasjon og oppfølging av de berørte.

NTNU-rektor, Torbjørn Digernes, tar kritikken mot universitetet svært alvorlig.

– På vegne av NTNU vil jeg uttrykke dyp medfølelse overfor alle berørte. Jeg ber om unnskyldning for at vi ikke har fulgt opp de pårørende godt nok.

Rektoren beklager også at universitetet ikke tidligere satte i gang undersøkelser for å belyse forekomster av kreft og finne mulige årsakssammenhenger.

– Universitetets manglende handling kan ha bidratt til å skape usikkerhet hos mange som gjennom studier og arbeid har oppholdt seg i laboratoriene på Rosenborg, sier Digernes.

«Sterkt kritikkverdig»

Utvalget finner det «sterkt kritikkverdig» at Kunnskapsdepartementet (KD) ikke sørget for at spørsmålet om en mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom ble ytterligere utredet da krefttilfellene ved universitetet ble oppdaget i 1997, for eksempel ved å nedsette et sakkyndig utvalg. Den sterke kritikken omfatter også det forhold at KD ikke fulgte opp saken i sin dialog med NTNU.

– Vi ser svært alvorlig på den kritikken utvalget kommer med. Nå må vi gå nøye gjennom rapporten for å vurdere hvilke skritt vi skal ta, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) da rapporten ble lagt fram torsdag.

Avklaring

– Vi anbefaler at det så raskt som mulig blir forsøkt avklart om det er en sammenheng mellom arbeidsmiljøet på universitetet og sykdommen de ansatte fikk, sier granskingsutvalgets leder, fylkeslege Gerd Ersdal, til NTB.

Den foreløpige rapporten fra den medisinsk ekspertgruppen som har gransket saken, konkluderer med at tidligere ansatte og studenter ved institutt for organisk kjemi har hatt en tidoblet risiko for å utvikle blodkreft. Ekspertgruppen mener dette er en betydelig overrisiko, men at tallene er små. Gruppen har derfor foreslått at det må undersøkes nærmere hvor lenge disse menneskene har vært i befatning med laboratoriene. Dette fordi tiden man er blitt eksponert for ulike stoffer er en vesentlig faktor for utvikling av kreft. (©NTB)

Personvernpolicy