- Norske fly til norske styrker

- Norske fly til norske styrker
- Norske fly til norske styrker

  Generalinspektør for luftforsvaret, Stein E. Nodeland, vil at norske soldater skal fly norske fly. Uansett hvor de er.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Generalinspektør for Luftforsvaret, Stein E. Nodeland. Alle foto: Forsvarets mediesenterGeneralinspektør for Luftforsvaret, Stein E. Nodeland. Alle foto: Forsvarets mediesenter

I dag er situasjonen slik at norske soldater i utlandet må stole på luftstøtte fra våre allierte. Det er en av tingene generalinspektør generalmajor Stein E. Nodeland vil gjøre noe med.

- Det er politikerne som tar seg av ambisjonsnivået i det norske Forsvaret, men jeg skulle gjerne se at det var norsk luftstøtte der vi har norske soldater. Tidligere har jo Hæren sagt at de satte stor pris på at det faktisk var norske F-16 som ga dem luftstøtte i Afghanistan, sier Nodeland til ABC Nyheter.

- Kan ikke være overalt

Hvor realistisk dette er, kan man stille spørsmål ved, men tidligere har blant annet ABC Nyheter skrevet om at det har vært gnisninger mellom norske styrker og våre allierte i Afghanistan. Lenke.

- Vi bidrar stort sett med små bidrag ute, og da er vi naturlig nok avhengige av våre allierte. Jeg har aldri hørt at det har vært noen klager på våre allierte. Det norske Luftforsvaret er uansett for lite til å gi et fullgodt lufttilbud, men en viss tilstedeværelse er uansett et pluss mener jeg.

Store forandringer på vei

Til høsten legger Forsvarssjefen frem Forsvarsstudie 07, og ut fra det som har kommet av lekkasjer så langt, ser det ut som om spesielt Luftforsvaret må gjennom store forandringer i de kommende år. Blant annet kommer debatten om vi skal ha jagerfly ett eller to steder i Norge, og da er det spesielt Bodø som ser ut til å ligge dårlig an.

- Jeg skal være svært forsiktig med å si noe om hva som kommer til å stå i den endelige forsvarsstudien, men at vi må gjennomføre store endringer er det ingen tvil om. Det er rett og slett snakk om å spare for å ha mulighet til å være mer operative. Slik det er i dag er det for mange flyplasser - for mye betong og bygninger, og for lite tid i lufta for flyene våre, og det må vi endre på, sier Nodeland.

- Budsjettet må opp

Han støtter opp om Forsvarssjefens ønske om å vise politikerne at den totale budsjettrammen for Forsvaret må opp fra 30 milliarder der det ligger i dag, hvis man skal opprettholde ambisjonene man har i dag.

- Det viktigste er at vi klarer å opprettholde det Forsvaret vi ønsker i en nasjonal setting. Altså at vi klarer å ivareta suverenitetshevdelse her hjemme. Deretter må vi klare å bidra internasjonalt med det politikerne ønsker. Det må også være en forståelse for at det vi driver med i Forsvaret koster mer i dag, enn det gjorde for ti-femten år siden, sier han.

Nye anskaffelser

Tidligere i sommer signerte Forsvaret kontrakten som sikrer dem fire nye Hercules-fly i løpet av de neste årene. Det vil gjøre det mulig for Luftforsvaret å ha en operativ transportfly-kapasitet på plass i, for eksempel Afghanistan, allerede i 2009.

Transportflyene var en stor seier for Nodeland, og de er ikke den eneste store investeringen Luftvåpenet har i kortene. Kampflyanskaffelsen går sin gang, og man har allerede bestilt nye helikoptre til Kystvakt og de nye fregattene.

Nye helikoptre

I tillegg skal man se på muligheten for å få på plass nye redningshelikoptre. Det som ikke har vært skrevet mye om er at man også vurderer å skaffe nye helikoptre til erstatning for dagens Bell 412.

- Innenfor en tidsramme fra 2010-2020 kan det være aktuelt. De forrige helikoptrene til troppetransport ble levert fra 1987, og selv med oppdateringer, så er det på tide å tenke på å skifte dem ut, sier Nodeland.

Personvernpolicy