Kjempeerstatning til nordsjødykkere kan bli anket

For første gang har nordsjødykkere vunnet fram med erstatningssøksmål mot staten for skader de mener seg påført etter pionerdykking i Nordsjøen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er for tidlig å avgjøre om dommen skal ankes, mener regjeringen.

Oslo tingrett dømte fredag Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å betale nærmere 30 millioner kroner i erstatning og forsinkelsesrente til tre tidligere dykkere - Dag Vilnes (57), Angus Gunnar Kleppe (59) og Magn Håkon Muledal (54). De får henholdsvis 15.407.781 kroner, 10.972.378 kroner og 3.123.420 kroner.

Staten ble frifunnet for kravet om erstatning fra en fjerde dykker, Asbjørn Jørgensen (51). Han har imidlertid vunnet fram med sin anførsel om at staten er ansvarlig på objektivt grunnlag.

Strid om anke

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), sier departementet har mottatt dommen, men han finner det ikke naturlig å kommentere nærmere før departementet har sett på domspremissene i samråd med regjeringsadvokaten.

- Spørsmålet om dommen skal ankes, vil deretter bli vurdert, sier statsråden.

Forbundsleder i Industri Energi Leif Sande, fraråder Bjarne Håkon Hanssen å anke dommen i dykkersakene.

- Det vil ta seg veldig dårlig ut for regjeringen om staten nå anker saken. Dykkerne har med helse og liv som innsats bidratt til det norske oljeeventyret. Bare for noen dager siden var vi vitne til at regjeringen aksepterte 20 millioner kroner til Eivind Reiten. En anke av dykkersaken vil neppe bli møtt med forståelse i befolkningen, sier Sande.

Han mener dommen er i tråd med granskingskommisjonens konklusjon om statens ansvar i dykkersaken.

- Nå må denne dommen stå, sier Sande.

Dypvannsdykking

De fire dykkerne, og mange med dem, deltok i dypvannsdykking og andre dykkeroperasjoner i Nordsjøen i den periode som kalles pionertiden for norsk oljeindustri. Advokatene for de fire, Erik Johnsrud og Eivind Ludvigsen, la under rettssaken som startet 26. februar, vesentlig vekt på å vise at staten utsatte pionerdykkerne i Nordsjøen for særlig stor risiko. De mente at staten hadde kjennskap til den risiko som var til stede.

Og Oslo tingrett anfører i sine premisser at den legger til grunn som uomtvistelig at i tillegg til umiddelbare skader kan trykkfallssyke medføre varige skader som skader i ryggmargen, affeksjon av hjernestammen som påvirker balanse, hørsel, svelging og øyebevegelser, samt cerebrale symptomer som blant annet nedsatt følelse, hørsel og syn, motorisk svikt og mentale problemer.

Mange saker i påvente

Intern strid blant nordsjødykkerne, og mellom deres organisasjoner, førte til at det i denne saken bare var fire saksøkere, med Offshore Dykker Unionen (ODO) og fagforbundet Industri Energi som hjelpeinstanser.

Oslo tingrett har mottatt 31 andre søksmål med den samme problemstilling. Flertallet av disse saksøkerne har tilknytning til Nordsjødykker Alliansen. 29 av sakene er stanset i påvente av det utfall som Oslo tingrett kom med fredag. De to øvrige sakene vil bli berammet på et senere tidspunkt. (©NTB)

Personvernpolicy