Politiet glemte å innkalle til soning

Politiet glemte å innkalle til soning
Politiet glemte å innkalle til soning

Politiet sendte ikke dommen videre. Dermed måtte den dømte vente i nesten fire år på å sone fengselsstraffen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Sånt bør ikke skje, sier sivilombudsmann Arne Fliflet til ABC Nyheter.

Domfeltes advokat mener at glippen fører til at han «synes å få en dom med realitet på ti år, fremfor de fem år og seks måneder fastsatt av lagmannsretten».

Ifølge forsvareren har den ufrivillige utsettelsen av straffen på fem og et halvt år påført den bortglemte økonomiske vansker og helseproblemer.

- Glemt fullbyrdet

Dommen falt i høsten 2001, men først i slutten av august i 2005 ble mannen kalt inn til soning. Årsaken er at «dommen ved en feil ble arkivert på saken og således glemt fullbyrdet», heter det i forklaringen til Østfold politidistrikt.

Politiet har en frist på 30 dager på å sende rettskraftige dommer over til kriminalomsorgen, fremgår det av et brev fra Justisdepartementet . Dessuten krever straffeprosessloven at en dom «skal fullbyrdes straks den er rettskraftig, når ikke annet er særskilt bestemt».

Det fikk Sivilombudsmannen til å reagere.

- Vi har sett saker som kan tyde på at kapasiteten ikke har vært bra nok for å avvikle soning innen de rammer man skal, kommenterer sivilombudsmann Arne Fliflet.

- Propper i systemet

I flere brev til Justisdepartementet og Riksadvokaten etterlyser ombudsmannen rutiner for å sikre at dømte blir innkalt til soning, og ber om at det opprettes et eget sentralt register over ufullbyrdede dommer. Arne Fliflet trekker også frem en annen sak, der den dømte måtte vente i et halvt år.

-Det er propper i systemet som gjør at det tar for lang tid før folk kommer inn til soning. Og det er jo veldig uheldig, sier sivilombudsmann Fliflet.

Riksadvokaten har nå skjerpet rutinene.

- Fullbyrdelsesordrene i de to sakene ble gitt sent, og årsaken ligger i beklagelige glipper. Tidligere i år har vi sendt brev til samtlige statsadvokatembeter og politidistrikt der vi understreket betydningen av gode rutiner, sier statsadvokat Anne Grøstad.

Skjerper rutinene

Hun legger til at Riksadvokaten også tok opp hvor viktig det er at rettskraftige dommer fullbyrdes raskt under et møte med alle statsadvokatembetene i mai.

Imidlertid ligger det an til at ansvaret for innkalling til soning blir overført fra politiet til kriminalomsorgen i nær fremtid. Saken har vært på høring, og kilder i Justisdepartementet bekrefter at en omlegging av dagens ordning kan bli vedtatt av Stortinget sent i 2007.

Dermed vil ikke riksadvokat Tor-Aksel Busch opprette et sentralt register for ufullbyrdede dommer i regi av påtalemyndigheten.

Riksadvokaten «har notert seg at departementet tar med seg erfaringene fra klagesakene i arbeidet med å utarbeide nytt regelverk om innkalling til soning», skriver Busch i et brev til Justisdepartementet og Sivilombudsmannen den 25. juni.

(begge illustrasjonsfoto: Scanpix)

Personvernpolicy