Frykt for ny borgerkrig i Nepal

Frykt for ny borgerkrig i Nepal
Frykt for ny borgerkrig i Nepal

Sjefsideologen for de nepalske maoistene, Baburam Bhattarai, varsler at konflikten i Nepal kan blusse opp igjen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Konflikt om kongedømmet i Nepal
- Mange i Nepal mistenker den nåværende kongen for å stå bak palassmassakren 1. juni 2001 som førte til at Gyandra ble førstemann i arverekken.
- Kongen oppløste parlamentet 1. februar 2005 og erklærte seg som eneveldig konge.Dette førte de demokratiske partiene og maoistene inn i en felles allianse.
- 24. april 2006 ga Gyandra makten tilbake til parlamentet etter en vår med massive protester. Siden har kongen også mistet kontrollen over den nepalske hæren, som er planlagt slått sammen med maoistenes opprørsstyrker.

I over ti år førte det nepalske maoistpartiet geriljakrig mot sentralmyndighetene i landet. Men de siste 16 månedene har opprørerne underskrevet fredsavtaler og blitt med i en overgansregjering. Likevel truer de med nye opprør.

Bhattum Bhattarai er sjefsideolog for opprørerne og besøkte Oslo under en fredskonferanse ledet av Kofi Annan. Han var en av maoistenes sjefsforhandlere i alliansen mellom maoistene og de andre partiene mot Kong Gyandra som oppløste parlamentet i 2005. Sammen med representanter fra konfliktland i hele Asia og Afrika, har han snakket om fredsprossessen i Nepal. Etter at kongen oppløste parlamentet allierte maoistene seg med seks andre partier i en allianse mot kongen. April 2006 ga palasset til slutt etter og gjeninnførte parlamentet.

Geriljakrigen er ikke slutt

«Folkekrigen», maoistenes navn på den 10 år gamle geriljakrigen mot kongen, pågår fortsatt, i følge Bhattarai.
- Vi fortsettter folkekrigen, men med andre midler, sier maoistlederen til ABC Nyheter. - Vi har bare endret kampformene.

Selv om maoistene nå sitter i den nye overgangsregjeringen og deltar i interimparlamentet etter en avtale med de andre partiene anser de ikke geriljakrigen som avsluttet. Maoistpartiet har heller ikke gitt opp sin ideologiske kurs.
- Vi har fortsatt sosialisme som mål, slår han fast og sier at etter 10-15 med fred og oppbygging av industri kan Nepal bli et sosialistisk land.

- Kongen er en kriminell gangster
Kongedømmets framtid er i dag det store temaet i nepalesisk politikk. Maoistene vil avsette ham så raskt en ny grunnlovsgivende forsamling trer i kraft.
- Han bør trekke seg, han er en kriminell kjeltring, sier Bhattarai uforsonlig.

Maoistene varsler at de vil kreve kongen avsatt straks etter valgene til lovgivende forsamling. Kongen mistet makten som resultat av at de andre partiene allierte seg med maoistene.
- Kongen måtte trekke seg fordi alle var mot ham. Folk var lei, sier Bhattarai.

- Etterhvert skiftet også India og USA side og da ble Gyandra nødt til å gå opp.

Frykter kupp
Etter at kongens enevelde tok slutt mistet han også makten over hæren, som tradisjonelt har vært kontrollert av kongefamilien. Men i Katmandu går ryktene om at kongen og pro-rojalistiske deler av offiserkorpset planlegger et kupp.
- Det går rykter om et kupp, men det vil ikke lykkes, sier han.

Politiske analytikere mener kongen kan forsøke et kupp om han ser dette som siste utvei. Men mange mener også det er sannsynlig at det nasjonal-demokratiske partiet Nepali Congress vil gå inn for et kompromiss, der monarkiet beholdes i en konstitusjonell form. Men dette aksepterer ikke Bhattarai.
- En fortsettelse av monarkiet er helt uaktuelt, sier han.

Truer med opprør
Valgdatoen til en ny grunnlovgivende forsamling der kongdedømmets skjebne og landets framtid blir avgjort er nå framskutt til 22. november. Opprinnelig skulle valgene vært holdt i juni.
- Blir det rene valg vil 90% være mot kongedømme, anslår Bhattarai.

Han er redd for at de andre partiene vil forsøke å utsette eller sabotere valgene.
- Vi forventer problemer i november, sier han.

Selv tror maoistlederen at hans parti vil bli det største under frie valg, men har liten tro på at de andre partiene vil gå med på dette.
- Blir det ikke valg vil vi gå tilbake til gatene og mobilisere en massebevegelse.

Han understreker at maoistene ikke har lagt ned våpnene etter at "Folkets Hær", geriljastyrkene til maoistene som skal inkorporeres i den regulære nepalske hæren etter at en ny konstitusjon er på plass. Våpnene er plassert i våpendepot som blant annet voktes av norske FN-representanter.
- Men vi har nøklene, de bare passer på, sier Bhattarai.

Ny krig?
USA regner fortsatt det nepalske kommunistpartiet (maoistene) for å være en terrororganisasjon og observatører mener det er uklart om maoistene virkelig ønsker å gå inn i en fredsprosses. I Nepal hevder motstandere av geriljagruppen at maoistene flytter tidligere kommandører i "folkehæren" over til organisasjonen "Ungkommunistenes liga".
- Ligaen er en masseorganisasjon, ikke en milits sier Bhattarai.

Men både han og andre maoistledere bekrefter at tidligere ledere i hæren nå har gått inn i den nye organisasjonen.

Fornøyd med Norge

Bhattarai er fornøyd med Norge og norske myndigheter. Norske myndigheter var den første vestlige regjeringen som opprettet kontakt med maoistene gjennom ambassaden i Katmandu allerede i 2003.

- Erik Solheim var den første ministeren som tok kontakt med oss. Vi foretrekker Norge og andre anti-amerikanske land framfor USA, sier Bhattarai, som oppsummerte konferansen holdt i Norge som nyttig for maoistenes internasjonale nettverk.

Personvernpolicy