Åpen for alle - alltid

Stornemnda støtter afghanere

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stornemnda har besluttet at to afghanere som kommer fra ustabile områder i Afghanistan, får bli i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Hege Paulsen; NTB): Men avgjørelsene innebærer ikke noe dramatisk linjeskifte, ifølge Utlendingsnemnda.

Stornemnda møttes 22. mai for å avgjøre om to asylsøkere kan sendes til Kabul, selv om de ikke har tilhørighet der. Onsdag kom nemndas dom: afghanerne får bli i Norge.

- Stornemndas vedtak innebærer at Utlendingsdirektoratets avslag i to saker er blitt omgjort og de to afghanerne får bli, sier direktør Terje Sjeggestad i Utlendingsnemnda (UNE) til NTB.

Han poengterer at vedtakene kan anses som en videreføring av en praksis UNE har lagt seg på i den senere tid. Sjeggestad mener avgjørelsene kommer til å påvirke behandlingen av rundt 100 andre asylsøknader, men at de aller fleste av afghanersakene ikke kommer til å bli berørt.

Åpner for relokalisering

I sitt vedtak skriver nemnda at i saker der man vurderer relokalisering, retur til et annet område i hjemlandet enn det man opprinnelig kommer fra, er det gode grunner for at senke lista for å innvilge oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel åpner stornemnda for at det kan brukes relokalisering i spesielle situasjoner, også hvis det er i strid med anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Flertallet mener at i dagens situasjon i Afghanistan kan asylsøkere unntaksvis sendes tilbake til områder de ikke har effektiv tilknytning til.

Stornemnda er et organ som skal avgjøre saker av prinsipiell betydning for å sikre likebehandling i asylsaker. Vedtaket vil få betydning for tilsvarende saker som skal avgjøres i UNE og Utlendingsdirektoratet (UDI) i framtiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan fravike anbefaling

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har anbefalt at personer som kun har tilknytning til ustabile områder av Afghanistan, blir gitt oppholdstillatelse også i de tilfeller der de ikke har individuelle beskyttelsesbehov.

Et flertall i stornemnda mener at så lenge UNHCR har en så dominerende rolle som kilde for landinformasjon i Afghanistan må deres anbefalinger normalt følges. Det vises imidlertid til at det kan forekomme tilfeller der det kan være anledning til å fravike UNHCRs anbefaling vedrørende relokalisering.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- I det ligger det at stornemnda i enkelte tilfeller åpner for en praksis som er i strid med høykommissærens anbefalinger, sier Sjeggestad.

Gjelder få

UNE-direktøren påpeker at vedtaket fra stornemnda kun får betydning for et mindretall av de afghanske asylsøkerne.

- Vedtaket kommer ikke til å få noen betydning for det store flertallet av afghanske asylsøkere i Norge, det vil kun berøre et lite mindretall, sier Sjeggestad.

Rundt 6.000 afghanere har lovlig opphold i Norge i dag, og flesteparten av disse har fått oppholdstillatelse etter søknad om asyl. UNE har til nå mottatt rundt 1.500 klagesaker fra afghanske borgere som har fått avslag på sine søknader.Nærmere 1.100 av disse er til nå behandlet, og i overkant av 900 har fått endelig avslag. (©NTB)