Advokat Schiong mistet bevillingen

Advokat Håkon Schiong er uskikket til å drive advokatvirksomhet, mener Oslo tingrett. Schiong anker avgjørelsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Anne M. Gøystdal, NTB): - Vi er overrasket. Tingrettens vurdering er etter vår mening for streng, og vi vil anke saken inn for lagmannsretten, sier Schiongs advokat John Christian Elden til NTB.

Advokatbevillingsnemnda gikk i mars i år inn for å frata Schiong bevillingen fordi nemnda mener den kjente advokaten blant annet har brutt hvitvaskingsloven. Saken gjaldt en bankremisse på 1,8 millioner kroner han fikk av en klient.

Advokatbevillingsnemnda mente at Schiong ikke hadde gjort gode nok undersøkelser rundt pengebetalingen, og at han burde ha sjekket om pengene kunne stamme fra kriminell virksomhet. Oslo tingrett fant imidlertid at Schiong ikke har brutt hvitvaskingsreglene.

- Vi er godt fornøyd med at vi vant fram med dette, som var den viktigste anførselen. Derfor er vi overrasket over at retten likevel har valgt å frata ham bevillingen basert på mindre alvorlige forhold, sier Elden.

- Urettferdig

Schiong saksøkte Advokatbevillingsnemnda etter vedtaket i mars, og krevde å få beholde bevillingen. Alternativt krevde han at beslutningen om å trekke bevillingen skulle utsettes til det falt dom i saken.

Schiong fikk ikke medhold i Oslo tingrett. Retten mener at vedtaket om å ta fra ham bevillingen var gyldig, og kan ikke se at det er grunnlag for utsettelse. Schiong er dessuten dømt til å betale Advokatbevillingsnemndas saksomkostninger på 48.000 kroner.

- Jeg oppfatter dommen som usedvanlig urettferdig. Den er mangelfull og usaklig begrunnet, sier Schiong til NRK.

- Nå sørger jeg for at saken blir anket før det skjer noe i forhold til min advokatpraksis, sier han.

- Mistet tillit

I tillegg til anklagen om hvitvasking av penger, mente Advokatbevillingsnemnda at Schiong hadde brutt bokføringsloven og advokatforskriften. Her fikk nemnda medhold i tingretten.

Retten fant at Schiongs bokføring har vært mangelfull, og at han har unnlatt å betale 450.000 kroner i moms. Retten finner det vanskelig å tro at Schiong ikke visste at han skulle betale moms av salæret i saken det gjaldt.

- Reglene er ikke spesielt utilgjengelige for en advokat, heter det. Retten bemerker at advokater må ha tillit i samfunnet og i det offentlige.

- De kritikkverdige forhold som er avdekket ved bokettersynet er samlet sett av en slik alvorlighetsgrad at advokat Schiong må anses å ha mistet den tillit som er nødvendig i yrket, heter det i dommen. (©NTB)

Personvernpolicy