LO godtar pålegg fra Arbeidstilsynet

LO har ingen innsigelser til påleggene organisasjonen har fått fra Arbeidstilsynet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tilbakemeldingen fra LO til tilsynet er svært kortfattet og inneholder ingen nye opplysninger som endrer grunnlaget til de fire varslede påleggene, melder Arbeidstilsynet. LOs eneste innspill til endring er at de ber om litt lengre frist for å oppfylle pålegget som omfatter arbeidstid.

Svarfrist 6. juli

- Vi er fornøyd med at LO som arbeidsgiver etter en nøyere gjennomgang av vår tilsynsrapport deler våre vurderinger og konklusjoner med hensyn til hvilke forhold i eget arbeidsmiljø LO må ta tak i og endre, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet i Oslo.

Tilbakemeldingen som er mottatt hos tilsynet er fra arbeidsgiversiden i LO. LOs hovedverneombud har ikke undertegnet brevet eller foreløpig kommet med egne kommentarer. Svarfristen er 6. juli.

En rekke pålegg

LO fikk tidligere i år beskjed om å legge større vekt på arbeidsmiljøarbeid, og fikk pålegg om å etablere rutiner for å forebygge, avdekke og håndtere eventuelle konflikter og opplevelse av trakassering.

LO må gi arbeidsmiljøutvalget og vernetjenesten høyere status og sørge for at de kan utføre sine oppgaver på en skikkelig måte. De må skaffe seg oversikt og vurdere om stillingene som er unntatt lovens bestemmelser om overtid oppfyller lovens vilkår. Samtidig må de helsemessige konsekvensene vurderes.

For andre stillinger må tiltak iverksettes for at bestemmelsene overholdes. LO fikk også pålegg om å få på plass rutiner slik at alle nyvalgte ledere med arbeidsgiveransvar får innføring og opplæring i hvordan dette ansvaret skal ivaretas. (©NTB)

Personvernpolicy