Gir de svenske samene rett i beitestriden

Gir de svenske samene rett i beitestriden
Gir de svenske samene rett i beitestriden
Artikkelen fortsetter under annonsen

De svenske samene som gjør krav på sommerbeiter rundt Altevann i Troms får full juridisk støtte fra samerettslig ekspertise ved Universitetet i Tromsø.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Fakta:
* Norge og Sverige klarte ikke å bli enige om en ny reinbeitekonvensjon som regulerer hvor norske og svenske samer kan benytte reinbeiteområder på andre siden av grensen.

* Avtalen fra 1972 ble opphevet i 2005, og på norsk side erstattet av en ny lovregulering der prinsippene fra den opphevede beitekonvensjonen fortsatt skal gjelde.

* Svenske samer aksepterer ikke denne ensidige norske lovgivningen, og hevder at sedvanerett og lappekodicillen fra 1751 nå må gjelde. Her får svenske reindriftssamer omfattende beiteretter på norsk side.

* Konflikten spisser seg rundt Altevann i Bardu kommune i Troms. Her har Saarivouma sameby fra Kiruna-traktene de siste tre årene tatt i bruk beiteområder svenske samer har brukt i flere hundre år før beitekonvensjonen fra 1972 drev dem tilbake til svensk side av grensen.

* Den norske reindriftsforvaltningen aksepterer ikke at svenskene tar i bruk sommerbeitene rundt Altevann. De ønsker nå å tvinge svenskene tilbake over grensa, og holder det åpent om reinen skal fordrives med helikopter.

* Saarivouma sameby sier de vil kjempe mot utdrivning med alle midler. (©NTB)

- Jeg kan ikke se annet enn at de har gjort det de bør gjøre for å holde på sine århundrelange beiterettigheter i Troms. De har tatt i bruk områdene igjen etter at den norsk-svenske beitekonvensjonen ble opphevet. Dermed oppfyller de plikten man har til å vise at de gamle rettighetene ikke er frafalt, sier førsteamanuensis Ande Somby ved det juridiske fakultetet på Universitetet i Tromsø til NTB.

Den norske reindriftsforvaltningen er ikke enig.

Slekt etter slekt

Somby understreker at han ikke har tilgang til alle dokumentene i saken. Men han mener likevel at Saarivuoma sameby står svært sterkt når de hevder å ha historiske beiteretter rundt Altevann. Samebyen viser blant annet til den såkalte Altevann-dommen i Høyesterett i 1968.

Her ble svenske samer tilkjent erstatning som følge av kraftutbygging.

I dommen slås det blant annet fast at de svenske samene «i hvert fall i ett hundre år før grensen ble fastlagt i 1751, har hatt boplasser ved Altevann med stabbur, skillegjerder, båter og annen redskap de trengte, og at lappene senere årvisst har brukt området med beite og fiske».

- Du finner ikke en sterkere juridisk aksept for de svenske samenes historiske rettigheter enn dette, sier Ande Somby til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil fordrive

De rettighetene som ble fastslått i høyesterettsdommen i 1968 ble imidlertid satt til side da Norge og Sverige fire år senere undertegnet en reinbeitekonvensjon. Da den opphørte i 2005 tok Saarivuoma sameby igjen i bruk beiteområdene i Norge. De hevder nå at både Altevannsdommen, lappekodicillen fra 1751, internasjonal rett og ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter gir dem retten til å benytte de norske beiteområdene.

Den norske reindriftsforvaltningen ser helt annerledes på rettsforholdene rundt Altevann, og har nå vedtatt at de svenske samene må drive reinen over grensen igjen. Vedtaket åpner for bruk av tvangsfordriving med helikopter.

- At man på norsk side innfører en ensidig lovgiving når konvensjonen ikke lengre gjelder, er veldig tvilsomt rettslig sett. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Saarivuoma sameby har rett i sin argumentasjon, sier Ande Somby.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Ro og klokskap

Sametingspresident Aili Keskitalo oppfordrer både norske reindriftsmyndigheter og Saarivuoma sameby til å vise tålmodighet i striden rundt Altevann.

- Ingen kan være uenig i at det foreligger sedvanemessige rettigheter til reindrift i områder i Indre Troms for svenske reindriftssamer. Men nettopp en praktisk håndtering av disse forholdene, som også omfatter norske reindriftssamers rettigheter til reindrift på svensk side, blir regulert i den nye norsk-svenske reinbeitekonvensjon, sier Keskitalo.

Hun viser til at arbeidet med en ny reinbeitekonvensjon er i sluttfasen, og oppfordrer til å avvente utfallet av disse forhandlingene.

- Jeg ser det som viktig nå å håndtere den oppståtte situasjonen ved Altevann med ro og klokskap. Det er ved å snakke sammen vi finner løsningene, sier Keskitalo. (©NTB)

Illustrasjonsfoto: Scanpix