Tydelige tegn på varmere klima

Tydelige tegn på varmere klima
Tydelige tegn på varmere klima

Flere fugler i fjellskogområder og mer mose og lav, er tegn på at det norske klimaet er blitt varmere og vekstsesongen lengre.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Overvåkingsprogrammet «Program for terrestrisk naturovervåkning» (TOV) har siden 1990 fulgt norsk natur og klima nøye i sju ulike studieområder. Programmet er finansiert av Direktoratet for naturforvaltning (DN), og en ny rapport fra programmet viser at klimaendringene har synlige effekter på norsk natur.

Selv om det er regionale forskjeller når det gjelder nedbør, er det norske klimaet generelt blitt varmere.

De tydeligste effektene av klimaendringene er økt mengde av mose og lav i de sørlige studieområdene, som i Lund i Rogaland. I områder opp mot fjellet, blant annet i Møsvatn, Gutulia, Åmotsdalen, Børgefjell og Dividalen, har bestanden av fuglearter som lever i fjellskogområder økt. Årsaken er tidligere vår og lengre vekstsesong.

Tidspunktet for egglegging hos svart-hvit fluesnapper i studieområdene er også klimastyrt.

Direktoratet for naturforvaltning mener det er grunn til å tro at utviklingen vil fortsette og mener det derfor må settes i verk tiltak og tilpasninger for å møte effektene av klimaendringer. (©NTB)

Personvernpolicy