Får innsyn i Valla-saken

Får innsyn i Valla-saken
Får innsyn i Valla-saken

LO-sekretariatet gir partene i Valla-saken tidsbegrenset innsyn i underlagsmaterialet mot at de undertegner en taushetserklæring.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foto: Scanpix

Partene får tidsbegrenset innsyn i dokumentene i den såkalte Valla-saken.

Fakta:

* Gerd-Liv Valla fremmet 25. april, gjennom sin advokat Harald Stabell, en begjæring til LO om innsyn i dokumentene som lå til grunn for Fougnerutvalgets rapport. Dette materialet omfatter en rapport på 17 sider fra Right Management, en rapport på 45 sider fra medisinsk sakkyndige, utvalgets korrespondanse underveis og eventuelle nedtegnelser gjort av tilstedeværende under høringene.

* Handel og Kontor i LO har motsatt seg kravet på grunn av løfter om anonymitet gitt til ansatte som forklarte seg for Right Management. Mens HK-klubben mener ansatte kan gjenkjennes i rapporten, avvises dette av andre i LO.

* Mandag avgjorde LO-sekretariatet at partene i Valla-saken skal få et begrenset innsyn i de to rapportene, mot at de undertegner en taushetserklæring. Gerd-Liv Valla trakk seg som LO-leder 9. mars etter kraftig kritikk fra utvalget som gransket personkonflikten mellom henne og tidligere internasjonal sekretær i LO, Ingunn Yssen. (Kilde: NTB)

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla har bedt om innsyn i to rapporter, granskingsutvalgets korrespondanse underveis og eventuelle nedtegnelser fra høringene Fougner-utvalget hadde i LO.

Mandag avgjorde et enstemmig LO-sekretariat at både Valla og tidligere internasjonal sekretær Ingunn Yssen gis fornyet innsyn i de sakkyndiges rapport og rapporten fra Right Management, under samme begrensninger som sist. Det innebærer at de undertegner en taushetserklæring, og at de kun får lese rapporten på advokat Jan Fougners kontor.

Får ikke alt

Valla har gjennom sin advokat Harald Stabell krevd å få hele materialet utlevert. Det får hun altså ikke.

I en pressemelding fra LO heter det at sekretariatets beslutning bygger på at «de samme spilleregler og forutsetninger om anonymitet og konfidensialitet som gjaldt for utvalgets arbeid også skal gjelde i forhold til det innsynskrav som Stabell har framsatt i ettertid på vegne av Gerd-Liv Valla. Reglene lå til grunn for partenes og de intervjuedes medvirkning, og for arbeidet til Right Management og de sakkyndige.»

Anonymitet

Etter det NTB forstår veide innsigelsene fra den lokale Handel og Kontor-klubben i LO tungt for sekretariatets beslutning. HK-klubben sa nei til utlevering av dokumentene fordi de ansatte i LO fikk løfter om anonymitet da de forklarte seg for Right Management.

- På grunn av sakens karakter, må personvernet til de av LOs ansatte som har deltatt i prosessen og til øvrige medvirkende ivaretas, skriver LO i pressemeldingen.

Advokatfirmaet Wiersholm, arbeidsplassen til granskingsutvalgets leder Jan Fougner, er anmodet om å legge til rette for innsynet. (©NTB)

Personvernpolicy